آموزش تایپ ده انگشتی و تبدیل عکس به متن با تایپو!

در جلسه اخیر هم یک تست و امتحان برگزار شده و توصیه های ضروری توسط استاد برای مدت زمان سپس از آموزش عنوان میگردد. در این زمان تکنولوژی چنانچه نتوانید حساس شتاب و دقت تایپ کنید به عنوان شخصی بی سواد شناخته می شوید. به تصویر ذیل دقت کنید. را زدهاید و پنجره Preferences را گشوده کردید، می بایست مطابق اصلی تصویر پایین از منوی سمت چپ گزینه Type را انتخاب کنید. پس از ورود به زبانه ادیت یا این که ویرایش، می بایست پایانی آیتم همین بخش به این معنی که «Preferences» را گزینش کنید. درصورتیکه پس از کارگزاری تلاش کنید که کلمهی «همیار آکادمی» را در فتوشاپ تایپ کنید، این کلمه به شکل «یمداکآ رایمه» متن میشود که در تصویر پایین نمایان است. همامطور که در تصویر تحت میتوانید مشاهده کنید، پس از تایپ نمودن عبارات به صدق نوشته شدهاند ولی ترتیب قرارگیری آنها به هم ریخته است. در تصویر زیر میتوانید مشاهده نمایید که کلمهی «همیار آکادمی» به صدق متن شده میباشد و تغییرات به صحت اعمال شدهاند. به جهت ادراک این موضوع عملکرد کنید که کلمهی «آموزش Photoshop در همیار آکادمی» را بنویسید. کلید اعداد: همین سوییچ ها برای وارد کردن اعداد و ارقام در مدرک کاربرد دارند. برای تمرین بخش اعظم میتوانید به وبسایت تایپو مراجعه نمایید و تراز به سطح دارای تمرینهای این سایت جلو بروید. در تایپو شما میتوانید اهمیت سخن نمودن تایپ کنید! هم اکنون ابزار تایپ را تعیین نمایید و آغاز به تایپ کردن کنید. چنانچه از خط مش زبانه Edit رفتید و گزینه Preferences را انتخاب کردید، بایستی طبق تصویر تحت گزینه Type را انتخاب کنید. مطابق تصویر زیر در نوار بالایی فتوشاپ زبانه «Edit» را پیدا کنید. تصویر پایین نمایی از بخش Type است. امروزه راههای گوناگونی برای همین دستور وجود داراست و یک عدد از بهترین آن ها یادگیری از طریق، سامانهها و نرم افزارهای یگانه همین عمل میباشد. محیطی کاملأ رقابتی داراست و شما را تشویق به توسعه قدرت و شتاب تایپتان می کند. لطفا در لحاظ داشته باشید که زومیت در صورت مشاهدهی دیدگاه مغایر قوانین سایت، همین حق را داراست که دیدگاه کاربر را بدون اطلاع پیشین پاک کند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد اموزش تایپ همزه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.