Monthly Archives آوریل 2024

سئو سایت گوگل چیست ؟

هر از آن 7 راز تکنیک‌ها را اعمال کنید. برای بهبود سئو

در صورتی که نمیدانید بهترین روش برای شما در سئو چیست؟ یافتن ایده برای محتوا: به کمک این روش بهترین کلیدواژهها برای تولید محتوا را مییابید و بر اساس آن استراتژی تولید محتوای خود را تنظیم میکنید. کلمه کلیدی «بهترین استپ ایروبیک» را مییابید که حجم جستوجوی بالا و سختی پایین دارد. در گذشته تولیدکنندگان محتوا، تحقیق کلمات کلیدی را تنها برای یافتن کلیدواژههایی با حجم جستوجوی بالا مورد استفاده قرار میدادند...

Read More