Monthly Archives دسامبر 2022

سوغات و صنایع دستی زنجان

در کنار این محصولات هنر ایرانی دیگری نیز وجود دارد، هنر قلمکار. پس از اینکه قطعه ­ها کاملاً در کنار یکدیگر چیده شد صفحهی آهنی را دوباره گرم می­ کنند تا موم آن آب شود، سپس کار را از آهن جدا می­ کنند و روی آن مخلوط پودر­ بُراکس و پودر ­نقره می ­ریزند و آن قدر حرارت می ­دهند تا پودر نقره ذوب شود و قطعه­ ها به یکدیگر بچسبند.

قیمت صنایع دستی زنجان

این گیاه به صورت خود رو میروید و گلهای اسپرک بیشترین رنگ و ریشه آن کمترین ماده رنگی را دارا میباشد...

Read More