آموزش تعمیرات لوازم خانگی – 100% عملی+(ویژه بازار کار 1400)

به حیث شما تولیدکنندگان اثاثیه خانگی مثل بقیه تولیدکنندگان خلق کردهاند و قربانی جو رسانهای شدهاند که همین روزها بر در مقابل آنان به شیوه افتاده است؟ غذاساز وسیله ای جداازهم نمیباشد بلکه ترکیبی از وسایلی مثل آب میوه گیری, ادغام کن, خرد کن, تعمیر اسباب و اثاث خانگی بوشهر آسیاب و رنده میباشد و از همین نظر وسیله ای فراوان کارآمد در منزل محسوب می شود. به هر صورت محدودسازی آزادی تعیین مصرفکننده، کمکهای رسانهای به تبلیغات یک عده تولیدکننده به جای حمایت از کل تولیدکنندگان در کنار منع تبلیغ رقبای خارجی، تعطیلی بلند مدت صنعت های کهن نظیر «ارج» و بیش از ۹۰ کارگاه دیگر فقط تا سال ۹۵ و کمتر ظرفیت ساخت صدها کارخانه، موجب شدند که امروز شمای حقوقبگیر و شمای مصرفکننده تاوان آن را پرداخت کنید؛ بویژه این‌که سایه تورم بر سر صنعت اسباب خانگی اکثر از بسیاری از حوزهها سنگینی میکند؛ ولی این تورم تک بعدی نیست؛ به این معنی که نیز از ناحیه تورم تولیدکننده به اقتصاد وارد می‌شود و هم از ناحیه انحصار در قیمتگذاری و فرصتسوزی قوانین گمرکی؛ در حالی که اگر بازار به صورت طبیعی و عاری از فشارهای تورمی، نیازِ کارگر، کارمند و بازنشسته را تامین میکرد، افراد به پای درآمد ثابتی که در پیشگاه تورم و انحصار قربانی نمی شد، نمیسوختند. شما تعمیرات مربوط به بخشهای قابل تعمیر یخچال را بصورت تام آموزش خواهید دید و نحوه ردوبدل تمام قطعات آنرا نیز تدریس خواهید دید. گویا سرویس اساسی ارائه خدمات تعمیر اسباب و اثاث خانگی مابه در محل عملکرد در جلب رضایت تمام مشتریان خود دارد. هنگامی بود که کارگران و بازنشستگان به ازای کنار گذاشتن درصدی از دستمزد و دستمزدشان به ازای پرداخت اقساط، حاضر به خرید کردن برندهای خارجی که در کشور ایران ساخت میشدند، بودند و البته کلیدی حق آزادی گزینش و از سر رضایت به سراغ برندهای اهل ایران میرفتند. این در حالی می باشد که در کشورهایی که از بعضی صنایع حمایت می‌گردد تا قد بکشند، محدودیتهای وقتی را در لحاظ می گیرد و برای مثال از یک صنعت به جهت ۱۰ سال حمایت میکنند. آش صنعت اثاثیه خانگی تا آنجا شعف شده که به اسم حق گزینش برای مردم و حمایت از معیشت آنها، به جهت وزرای صمت و روسای خزانه مرکزی نسخه حمایت از ایجاد میپیچند و از آن ها میخواهند که به مردمان دار وامدار خرید کردن اثاثیه خانگی بدهند تا آن‌ها همین پول را به بازار انحصاریشان سرازیر کنند. می تواند به جهت ما اثرگذار باشد، تا نیز دیتاها عمومی درباره این رفقا را ارتقا دهیم و هم بخش اعظم هوای آنان را داشته باشیم. البته مصرفکنندهی اندک درآمد که حقوق و دستمزدش را به قدر خرید چند قلم کالای خوارکی و پرداخت هزینههای مسکن و آموزشِ حداقلی فرزندان محدود میکند، داشتن یک یخچالِ نو که خوراکیها را تازه نگه دارد، حیاتی است ولی این مصرفکننده برای سالها میتوانست دربین یخچال خارجی مناسب بها و یخچال ایرانی ارزان قیمتتر و بسیار مهم کیفیتتر از امروز، انتخاب کند.