آیا ژنیکوماستی می تواند زمینه ساز سرطان باشد ؟

ژنیکوماستی یک بیماری شایع در مردان و پسران است. چنانچه این بیماری در عرض 2 سال برطرف نشود، یا این که درصورتیکه سبب ساز خجالت، درد یا این که آلرژی شود، درمان ممکن میباشد حتمی باشد. پهناور شدن غده پستان در مردان ممکن میباشد نوزادان تازه متولد شده، پسران در دوران بلوغ و مردان مسن را ذیل تأثیر قرار دهد. ژنیکوماستی میتواند یک یا هر دو سینه را پایین تأثیر قرار دهد و سبب ساز از در بین رفتن تقارن سینهها شود. هنگام به وجود آمدن همین عارضه بافت سینه در مردان بزرگ و نصیب دور نوک سینه سفت می‌گردد و برجستگی سینه به چشم میآید. چربی بیرون شده در همین معالجه منجر ساخت تونلهای بسیار کوچک در لایههای چربی میشود. در نصیب سینه همین افراد مقدار دوچندان بالایی پوست و چربی مازاد وجود دارد. جراحی ژنیکوماستی، عملی دوچندان فردی میباشد که می بایست به خاطر خودتان انجام بدهید و برای به وقوع پیوستن امیال دیگران یا این که تلاش به جهت رسیدن به تصویر ایده آلی که در ذهن خویش دارید دست به این عمل نزنید. همین موقعیت به خصوص در نوجوانان در گیر ژنیکوماستی، حساس بیشتری دارد. قابلیت دارااست ژنیکوماستی در روزها بلوغ؛ خود به خویش بهبود یابد و شخص نیازی به مصرف دارو و عمل جراحی نداشته باشد. این گونه کار جراحی اهمیت اعتنا به کمتر مهاجم بودن، نیاز به مدت زمان بهبودی کمتری هم دارد. روش هایی که برای جراحی ژنیکوماستی در لحاظ گرفته شده است، شامل رزکسیون یا این که برش باز، لیپوساکشن و رزکسیون به یار کمتر پوست است. همین برای معالجه و پیشگیری از سرطان پستان به کارگیری می شود، اما همچنین می تواند علامتها درد پستان و تبارک شدن پستان در مردان.را کاهش دهد. گهگاه این بیماری بر روحیه شخص و همچنین اعتماد به نفسش تاثیر زیادی می گذارد به صورتی که باعث کمتر کیفیت زندگی می شود. در صورتی که این بیماری ناشی از دارو باشد، ممکن هست لازم باشد مریض به داروی دیگری روی بیاورد. ژنیکوماستی ممکن است سوای نیاز به درمان و به ژنیکوماستی شیراز تدریج برطرف شود. بیمار می بایست به مدت پنج روز از انجام فعالیت پرهیز کند و برای بهبودی کامل؛ مریض مکلف می باشد به مدت یک ماه از فعالیتهای سنگین کنارهگیری کند. کلیدی همین حال، یک متاآنالیز خاطر نشان می نماید که بسیاری از همین ادعاها اهمیت شواهد بی میزان مرغوب بودن پشتیبانی می شوند. تمامی مردان و زنان هر دو تستوسترون و استروژن دارند، البته تستوسترون در مردان نسبت بالاتری تماشا می شود، در حالی که زنان اصلی مرحله بالاتری از استروژن هستند. ژنیکوماستی ، اکثر وقت ها هنگامی صورت می دهد که پسر در دوران نوجوانی یا قبل از آن ، در معرض تغییرات هورمونی عصر بلوغ قرار گیرد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد ژنیکوماستی فیزیولوژیک بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.