ارزان ترین قیمت رینگ و پیستون خودرو در Cari4

شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در نصیب بالای پیستون هستند در هر پیستون معمولا 3تا 5 شیار حلقه وجود دارد. البته همین یک منش حال مستمر وجود ندارد و می بایست در او‌لین مجال به مکانیک حرفه ای مراجعه کنید. او‌لین نماد فرسودگی حلقه پیستون، عبور گازهای حاصل از احتراق از فضای بین حلقه و دیواره سیلندر می باشد. همین دود حاصل از سوختن روغن در آغاز هنگام استارت زدن موتور چشم می شود. خروج دود آبی از اگزوز اتومبیل نشان دهنده ی سوختن روغن در موتور می باشد. این ایراد به طور معمول از لوله اگزوز خویش را نشان می دهد. در سرانجام رینگ یک عایق بندی بی عیب و نقص ایجاد می کند. صورت سر همین پیستون ها ، به حرکت مواد سوختی در اتاق احتراق جهت انفجار بهتر پیستون چه یاری میکند. در حالت های شدید تر این امر می تواند سبب خوردگی حاشیه سیلندر شده و و بخش مربوطه رد سر سیلندر را نیز دچار خوردگی کند . هنگامی مخلوط سوخت-هوا مشتعل می شود، فشار گازهای احتراق به سر پیستون وارد می شود و پیستون را به سمت میل لنگ فشار می دهد. پیستون های آهنگری شده در مقایسه کلیدی پیستون های ریخته گری متراکم خیس و محکم ترند و در دمای تحت تری عمل می کنند چون گرما را خوبتر انتقال می دهند . چنانچه گاز احتراق بتواند از رینگ تراکم عبور کند، این گازها دارای رینگ های وایپر به دام می افتند. هنگامی که حلقه ها آغاز به فرسودگی می کنند، بضاعت آن ها برای عایق بندی گاز احتراق کاهش می یابد. این فشار وارد شده بر رینگ ماشین متناسب حیاتی فشار گاز احتراق می باشد. گاز پایین فشار از نحوه رخنه فی مابین دیواره سیلندر و پیستون عبور کرده و به درون شیار حلقه پیستون شیوه پیدا می کند. اندازه ترک واقعی در میان پیستون و سیلندر در گونه های موتورها گوناگون هست و به جهت بدست آوردن بهترین میزان لقی فی مابین پیستون و سیلندر باید به دستورالعمل تولید کننده و دفترچه تعمیراتی ماشین مراجعه کنید. همین نقص‌ تعادل لقی پیستون باطن سیلندر را برهم زده و از حالت متوازن و یکسان خارج میکند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای پیستون 25 وب سایت خود باشید.