بایگانیهای خانه هوشمند

می توان بر اساس نیاز مشتري و یا مدل کاربري ساختمان، اعم از تجاري، مسکونی، اداري و یا هر مدل کاربري دیگر، متناسب اهمیت درخواست کارفرما، تابلوي مورد نظر را طراحی نمود و همچنین امکان شبکه کردن تابلوها و مانیتورها در ساختمانهاي پهناور اداري و در اختیار گرفتن تمامی طبقات از اتاق در دست گرفتن وجود دارد. موردها ذکر شده نشان می دهد که در ساختمان های هوشمند، در اختیار گرفتن پذیری و امنیت تا چه مقدار ارتقا یافته و امکان صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی وجود دارد. در یک ساختمان هوشمند، گروه ای از سنسورها وجود دارد که داده ها متفاوتی مثل مقدار روشنایی ناشی از نور روز، دمای اتاق، حضور افراد در اتاق، آتش سوزی، وقوع سرقت و … خانه ای که در آن بدون آنکه خیلی به خودمان زحمت بدهیم بتوانیم بعضی کارها را انجام بدهیم. مسافر کارت خویش را جلوی درب آسانسور گرفته و پس از وارد شدن، نیازی به زدن هیچ سوییچ ای نیست. نحوه دیگر استفاده از سیستم های هوشمند وایرلس میباشد که در آن احتیاج به هیچ مدل سیم کشی وجود ندارد. در سیستم سنتی، هر کدام از این ابزارها به صورت جدا از هم و مستقل از نیز در دست گرفتن می شوند و یا این که این که اصلاً در دست گرفتن اتوماتیک در گزینه آن ها چندان وجود ندارد. در صورت به اندازه بودن نور روز، نور چراغ ها کمتر می یابد تا انرژی الکتریکی کمتری مصرف شود. کل محصولات google هوم حساس یاری دستیار google عمل می‌نمایند تا کاربر بتواند بهترین و جذابترین بهرهگیری از خانه هوشمندش را تجربه کند. دستیار وب سایت گوگل میتواند لباس‌شویی شما را هوشمندسازی کند. آسانسور به شکل خودکار اطلاعات مربوط به طبقه اتاق را از روی کارت او خوانده و در طبقه مربوط توقف می کند. به عنوان مثال کلیدهای کارگزاشتن شده در هر اتاق، می توانند چراغ های موجود در آن اتاق را روشن و یا این که خاموش کنند و مستقل از این که نور تابیده شده از خارج به چه میزان باشد، کلیه چراغ ها حداکثر نور خود را منتشر می کنند. دسترسی کارکنان به بعضا اتاق ها به رخ مداد محدود شود. سیستم اعلان حریق به شکل خودکار تأثیری بر عملکرد سیستم تهویه ندارد و … سیستم روشنایی که از طرز دکمه های دیواری در دست گرفتن می شود. سیمهای موجود در این سیستم میتوانند فیبرهای نوری، کابلهای مسی و غیره باشند. در همین کارت ها داده ها متفاوتی از گزاره شماره اتاق و … بعضی از لامپ ها این قدرت و بضاعت را دارا‌هستند که کلیدی توجه به وضعیت شما تغییر تحول رنگ دهند برا مثال رنگ لامپ ها برای زمانیکه شما درگیر به تماشای تلویزیون می‌باشید ویا این‌که در حال مطالعه می باشید یکسان نیست و تغییر‌و تحول میکند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه دارای خانه بازی بچه هوشمند آب و آتش وب تارنما خود باشید.