با انواع سمعک بیشتر آشنا شوید! – کلینیک گوش تهران

سمعکهای RIC و RITE کوچکترین سمعک پشت تلفن همراه هستند. این سمعک هم مثل مدل پشت تلفن همراه می تواند به جهت گونه های قلیل شنوایی از ملایم تا شدید مورد به کار گیری قرار گیرد. در حقیقت بسیاری از مراجعین میخواهند بدانند که بها گونه های سمعک هوشمند چه میزان است؟ تازه اینجاست که به جهت شما گران قیمت بودن یا این که مناسب بودن مضمون‌ پیدا می کند. به این علت امروزه سمعکهای نامرئی به شدت طرفدار پیدا کرده و رو به توسعه و گسترش هستند. ولی فقط ترازو ی سمعک ها نمیباشد که در گیر دگرگون سازی شده است، بلکه تکنولوژی سمعک های جدید هم در گیر تحولی مهم گردیده و میزان مرغوب بودن صدای سمعک امروزه بیشترین شباهت را به صدای طبیعی دارد. پیش از اینکه قابلیت و امکان سمعک های مدرن را برایتان تفسیر دهیم، اشاره به یک نکته حیاتی خالی از لطف نمی باشد و آن نیز این است که تنها چیزی که دارای گذشت زمان و ترقی تکنولوژی سمعک ها کاهش از بقیه ویژگی ها تغییر کرده است، بها سمعک گوش است! این سمعک نامرئی یک باتری ریز داشته و در نتیجه عمر آن نسبتا کم می باشد. ترازو ی کلی کیس سمعک RIC اثبات است و میزان ی کلی یونیت رسیور S، M و P تقریبا برابر هم است، به ویژه این‌که یونیت رسیور باطن مجرای گوش فرد قرار می گیرد و از نگاه دیگران پنهان می ماند. میکروفون در سمعکهای نامرئی یک میکروفون سوای جهت است، بهطوریکه به کل صداهای اطراف شما حیاتی است. چندان به دور نمی باشد ایامی که سمعک ها صرفا اهمیت یک سایز معین و یک سری خصوصیت مشخص بودند. بعضا شرکتها تا دو یا این که سه سال هم سمعک را وارانتی میکنند؛ در مدت وارانتی سمعک، تعمیر و ردوبدل برد، آمپلی فایر، رسیور و سایر قطعات الکتریکی آن به شکل بدون‌پول انجام خواهد شد؛ اما اسباب و اثاث جانبی سمعک مانند باطری، تیوب، قالب و رسیور خارجی سمعک زیر پوشش وارانتی نیست. اسباب جانبی سمعک اثر گذاری چندانی بر بر روی بها آن ندارند و در بیشتر مواقع این لوازم به همراه سمعک در اختیار عضو قرار قیمت سمعک ژله ای دیتا میشود. همینطور ممکن هست سازه به شرایطی، به جای به کارگیری از سری منحصربه‌فرد (باز یا بسته) از قالب مخصوص RIC به کارگیری شود که در همین موقعیت از گوش عضو قالب تهیه و تنظیم می گردد و از بر روی آن، قالب RIC ساخته و به انتهای یونیت رسیور وصل می شود. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما سمعک بدون‌پول بهزیستی.