بررسی تغییرات متابولیک به دنبال عمل لیپوساکشن

بعضی از همین آنها قدیمی شدهاند، بعضا جدیدترند و بعضی از آن‌ها نسبت به بقیه اشکال لیپوساکشن موقعیت تعرضآمیز کمتری دارند. بعضی از بیماران نیز ظاهر برجستگی در بخش داخلی زانوی خود دارا هستند که به خاطر شکل استخوان ها در اطراف زانو است. یک جراح مدام بیمار را ترغیب مینماید تا یک رژیم غذایی سلامت و روتین داشته باشد همینطور به طور منظم ورزش کند تا آنگاه از لیپوساکشن نیز بتواند رخ تازه به دست آمده تن خویش را مراقبت کند و از لمس و دست کاری مجدد آن در آینده پرهیز کند. چنانچه قرار می باشد که لیپوساکشن به صورت محدود و کلیدی حجم کم انجام شود، از نحوه بیحسی موضعی به جهت بیمار استفاده می کنیم .شایان ذکر می باشد که در صورتی که خویش بیمار درخواست نماید می شود به صورت هم زمان از داروهای آرام بخش و خواب آور هم استفاده گردد. اگر داروهای اثرگذار در جراحی جدا نشوند، خطر ابتلا به عوارض و خونریزی را به دنبال خواهد داشت. چنین دارویی ممکن هست در طی جراحی خطر تداخل با لیدوکائین را داشته باشد و در سرانجام عوارضی تولید کند. روشهای لیپوساکشن عموماً روی لایههای چربی عمیقتر متمرکز می شوند زیرا حذف رسوبات چربی در هنگام هدف قرار دادن این لایهها آسانتر و ایمنتر به حیث میرسد همچنین مطلوبترین عاقبت را تولید میکند. نتیجه این طریق توزیع متناسب و مسطحتر شدن سطح تن میباشد و در نهایت دستیابی به شکل بدنی مطلوبتر را تسهیل میکند. دکتر مقادیر مایع و چربی خارج کشیده شده را بررسی می‌کند چون ممکن میباشد شما چربی و مایع درون تن را از دست دهید که می بایست جایگزین شود. گهگاه مکملهای گیاهی ممکن است مهم داروهای بیهوشی گزینه استفاده در ارتفاع عمل ارتباط ناهماهنگ برقرار کنند براین اساس میبایست نوع دارو قبل از فعالیت افشا شود. در حالی که این طرز به طور موقت و گاهی دائمی سلولهای چربی را که به طور ناموزون توزیع میشوند از بین میبرد، سلولهای چربی موجود در تن هنوز هم میتوانند توسعه یابند و چربی را ذخیره نمایند و در نتیجه سبب ارتقا وزن میشوند. آمبولی چربی: قطعات چربی سست ممکن هست جدا شده و در یک رگ خونی گرفتار شوند و در شش ها تجمع کنند و یا این که به مغز منتقل شوند. لیپوساکشن تومیسنت. در همین طرز از بی حسی موضعی به کار گیری می شود تا حوزه‌ گزینه نظر که لوله قرار میباشد وارد آن شود بی حس کنند. ترکیب مایع سبب تورم و سفت شدن حوزه‌ زخم دیده می شود. وی مستعد تولید مشکلات عروقی سطحی نظیر واریس، رگهای خارج زده یا این که ورم (تورم) است. اتفاقی که در لیپوساکشن شکل می دهد بر داشتن چربیهای لایه عمقی است، و چربی لایه سطحی عمل لیپوساکشن صورت نباید دستکاری شود. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم قبل از عمل لیپوساکشن لطفا از برگه ما بخواهید.