بهترین تکنیک ها و سناریوهای بازی مافیا برای پیروزی

در یک تیم ۱۰ نفره معمولاً ۳ مافیا حضور دارند. تعداد تیرهای نقش اسنایپر در مافیا طبق معمول در شروع بازی، بسته به تعداد مافیا و شهروندان، به وسیله لرد مشخص میشود. تصور کنید که در یک عدد از سناریوهای بازی مافیا، یکی از افرادی که تازهکار محسوب میشه، نقش گان یا اسنایپر رو بگیره. در این بازی خیال میشود که در یک دهکدهی کوچک، مردم محلی و مافیا، یک نبرد همهجانبه به جهت بقا قرار دارند. هستهی دارای بازی مافیا، تقابل دو تیم شهروند و مافیاست. درصورتیکه مورد حمله گروه مافیا قرار گیرد و پزشک معالج او را نجات ندهد میمیرد. فرض کنید گادفادر به بازیکنی شلیک کرد، بعد دکتر به عبارتی شخص را نجات داد، سپس اسنایپر بیدار میشود و به به عبارتی فرد شلیک میکند. توصیه «شب میشه» برای حداکثر اشخاصی که بشه اصلی اونها بازی کلاسیک مافیا رو بدون مشکل برگزار کرد، 20 نفر هست. نکته سوم : بمبر در جای خودش نیز میتواند بترکد که یک نفر بالا و پایین کشته میشوند. به صحبتها به خوبی گوش کنید، از اشتباهات بازیکنان درس بگیرید و تلاش کنید تکنیکهای بازیکنهای مختلف را هم در ارتفاع بازی یاد بگیرید. و یا این که مافیا به عنوان شهروند در ذهن هر دو شهروند واقعی جا میافته (حالت بازیچه) و هر یک تلاش میکنن شهروندی خودشون رو به اون ثابت کنن. پوش کردن: پوش نمودن یا سوق‌دهی مافیایی به وقتی گفته می‌گردد که یک عدد از شهروندان در فاز روز چندین اتهام اخذ نماید و مافیا از این حالت سوء استفاده کرده و کارایی نماید آن شهروند را در به عبارتی فاز روز از بازی بیرون کند. گرفتن استعلام نفرات بیرون شده از بازی به عهده او است. در صورتی که کارآگاه را تعیین کند، استعلام او برعکس خواهد بود. این شخص می تواند یکی از از بازیکنان را انتخاب و او را عضوی از گروه مافیا کند. تایلر : شهرونده ساده ایست که لینک و پیوند مستقیم فراماسون اعظم میباشد پس از کشته شدن فرماسون و در شکل لینک شدن در تیم ماسون می تواند شهروندان را بیدار کند. گروه شهروندان هم می بایست حساس یاری نیز و با استفاده از استدلالهای درست، مافیا را شناسایی کنند. نقش بمب نیز میتونه به سریعتر شدن فرآیند بازی امداد کنه. نکته دوم:عنکبوت اهمیت تعیین درست بافته های خود می تواند خیلی به شهروندان امداد نماید یا این که شهر را نابود کند پس می بایست دقت زیادی داشته باشد. خیلی از کافهها هم اخیرا ایونتهای همین بازی رو برگزار میکنن. البته اهمیت یکسری بار بازی کردن، خیلی زود همگی چیز را خواهید فراگرفت و به قوانین این شهر مسلط خواهید شد. طرز بازی مافیا بدین گونه می باشد که راوی (خدا یا این که لرد) که در بازی مافیا نماد خداوندی هست و بر همه چیز تدبیر دارد، بایستی بازی را سوق‌دهی کند. شما می بایست بتوانید اکران سازی کرده و تیمتان را هدایت کنید. گاد بازی به ردگیر نشان میدهد شخص آیتم نفر در فاز شب چه افرادی را تاچ کرده. نقش زره پوش در مافیا به این شکل می باشد که او در فاز شب، خویش را رویین کرده و از گزند هر تیری در امان میماند؛ به این ترتیب مافیا نمیتواند رویینتن را در فاز شب بکشد و تیم مافیا می بایست او را در روز و حیاتی توده کردن رأی شهروندان به قتل برساند. بدین ترتیب بمب به خلاف اسنایپر و کاراگاه، بدون اثر گذاری در توان دو تیم، به بازی سرعت میده. براین اساس هر چه میزان تعداد افراد بخش اعظم از 3 نفر باشه، بازی خوبتر و اصلی ارتفاع بیشتری انجام میشه. هر چقدر که عمده بازی کنید، مهارت شما عمده میشود، بازی مافیا یک بازی عملی است. بیشتر افراد از این شیوه استعمال میکنن. حفظ کننده میتواند شخصی که ترور شده را به بازی برگرداند؛ اما در صورتی که از همین اقتدار خود به کارگیری کند، به یک شهروند ساده تبدیل میشود. نکته دوم : در صورتی که فراماسون تایلر را بیدار نکرد و کشته شد تایلر تبدیل به شهر بی آلایش می‌گردد و هیچ قابلیتی ندارد و کسی را نمیتواند بیدار کند. چنانچه ساقی در شب به تروریست اشاره نماید و تروریست درست در رأی گیری روز آنگاه به وسیله شهروندان کشته شود، دیگر نمیتواند کسی را ترور کند و اصطلاحاً دفیوز میشود. دکتر نمیتواند جان خود را نجات دهد. پزشک معالج یکی از از مهره های مهم بازی در تیم شهروندان است، او قابلیت و امکان ویژه ای داراست که در طول شب میتواند اصلی حدس صحیح جان یک عدد از اعضا را نجات دهد و در ارتفاع بازی نیز یکبار می تواند مجدد به بازی برگردد (جان خودش را نجات دهد). درصورتیکه پزشک معالج در شب، شخص کشته شده به وسیله مافیا را نجات دهد، فرد کشته شده از بازی حذف نمی شود. نوع 5 نفری آن هم امکانپذیر می باشد اما بسیاری از نقشها در آن حذف میشوند. اگر همین بازیکن در روز مهم رای شهروندان اخراج شود، می تواند یکی از از بازیکنان را اصلی خویش حذف و یا این که ترور کند. اساسی سه نفر هم میشه این بازی رو انجام داد، البته طبیعتا کلام متعددی به جهت گفتن نیست. یعنی به لحاظ تئوریک هیچ اختلال مبنایی به جهت بازی کلاسیک مافیا حساس 46 نفر بازیکن وجود نداره! اگه در یک عده 16 نفره از بازیکنهایی که سابقهی خوبی دارن و بازی رو به لطف بلدند، 4 مافیا هم باشن، میتونه بازی جذابی به وجود بیاد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی بازی مافیا راوی خودکار وب وب سایت خویش باشید.