تفاوت بین بیمه تجاری و خصوصی

شما می بایست بیمه مسافرتی خویش را باز‌نگری کنید تا بدانید در شکل تخلیه، زد خورد های نظامی، اعمال طبیعی، سرقت، و مسائل بهداشتی و غیره، به خصوص در صورتی که مکرراً به بیرون از مرزوبوم مهاجرت می کنید، بیمه نامه چه چیزی را پوشش می دهد. نیازهای خود را به دقت مطالعه کنید و یک بیمه نامه تجاری ماشین بخواهید که نیازهای یگانه شما را برآورده کند. 3. پوشش خویش را به گونه ای تعیین نمایید که تمام نیازهای یگانه شما را پوشش دهد. و هر شرکت بیمه یا این که نماینده ای نیازهای مختص شما را باز‌نگری می کند و برای شما یک سیاست تهیه و تنظیم می کند. یک خارجی مقیم هند و مایل به استفاده از بیمه درمانی می بایست یک سری دقیقه را صرف مطالعه و درک تمام گواهی سیاست کند. آنان بینش پاره ای در مورد مشتریان خود، انگیزه های آنها و غیره دارند. این به این ادله میباشد که اکثری از خط مشی ها از نحوه نتورک های سهیم فروخته می شوند – به عنوان نمونه چنانچه یک نماینده در حال فروش بیمه طومار استآن‌ها اطلاعاتی را در آیتم مشتریانی که نگاه کرده اند و حتی توده آوری نمی کنند. خرید کردن نکردند – آن‌ها مطمئناً متوجه نمی شوند که چرا نگاه کردند و خرید کردن نکردند. یکسری شرکت تازه در حالا ظهور هستند، کمپانی هایی که صاحب و مالک کل پروسه هستند، Ping و ACKO. چنانچه شرکت‌های بیمه واقعاً قصد دارا هستند از بیمه سود ثابتی داشته باشند و به درآمد سرمایه‌گذاری متکی نباشند، جمع‌آوری داده‌ها و بضاعت شتاب بخشیدن و حذف اصطکاک از مراحل اضطراری است. شرکت‌های بزرگ‌تر در اکنون تغییر هستندآن‌ها مستقیم‌تر فعالیت می‌کنند، معاملاتی را انجام میدهند که بیمه را در محصولات تعبیه می‌کند، آنان شروع به ساختن مارک‌های خویش میکنند تا مستقیماً به جهت خرید کننده باشند. در حالی که PDS حالت و ضوابط همین محصولات را تشریح می کند، TMD کلاس مشتریان مورد لحاظ را که بازار هدف این محصولات مسافرتی را تشکیل می دهند، معین می کند. در صورتی که یک بیمه نامه چتر را انتخاب کنید، پس از وصال به سقف بیمه وسیله نقلیه تجاری شما، هزینه ها را پوشش می دهد. درصورتیکه یاد بگیرید که چگونه دربین خطوط بخوانید یا حیاتی علم در گزینه بیمه اتومبیلهای تجاری مسلح شوید، از مزایای اکثری بهره مند خواهید شد. بیمه ماشینهای تجاری خودرو را پوشش می دهد و از کسب و فعالیت محافظت می کند.