تماشا کنید: تظاهرات اعتراض آمیز آمریکایی-هندی ها علیه چین در خارج از کپیتول هیل در واشنگتن دی سی – ویدئو اقتصادی تایمز

تماشا کنید: معترضان هندی-آمریکایی علیه چین در خارج از کاپیتول هیل در واشنگتن دی سی – The Economic Times Video | اکنون ET

گروهی از آمریکایی های هندی تبار در تاریخ 09 آگوست خواستار تظاهرات “اعتراض آمریکا علیه چین کمونیست” در خارج از تپه کاپیتول بودند. جوامع ویتنامی آمریکایی و تبتی نیز دست به دست هم دادند تا به چین اعتراض کنند. آنها به سیاست توسعه طلبانه چین با کشورهای همسایه اعتراض دارند. معترضین پلاکاردهای ضد چین را نشان دادند که “چین آکسای چین و کشمیر را خالی می کند”. یکی از معترضین پلاکاردی در دست داشت که “چین سیاست توسعه طلبانه را متوقف می کند”.

282نماها