حقیقت حرف آخر چیست؟

محصولات و پکیج های ابتدایی صحبت آخر، طریق های سنتی در نظام آموزشی که مدام سبب ساز زدگی و گریزو فرار علم آموزان از درس می شد را کنار نهاده است. حرف آخر نیز همانند سایر موسسه ها برای محصولات خود تخفیف های لحظه ای و پله‌پله اختصاص دیتا است. پکیجهای آموزشی نیز اینگونه هستند؛ بهطور نمونه شما هنگامی پکیج عربی کلام آخر را سفارش میدهید باید طرز مطالعه آن را بلد باشید تا حیاتی بیشترین بازدهی مطالعه کنید و سرانجام مطلوب را به دست آوردن کنید. شما می توانید اصلی استعمال از این الگو ها در کمترین زمان ممکن جواب پرسش ها را پیدا نمائید و زمانه به اندازه برای بقیه درس ها و پرسش ها را داشته باشید. عارضه ها خوبی برای جواب به این سؤال داریم؛ بهطور کلی و براساس نظرسنجیهای معتبر، یک مؤسسه کنکوری خوب می بایست حساس ویژگیهای زیر باشد:- پکیجهای آموزشی آن، دارای کیفیت آموزشی لطف باشد.- برنامهریزی منظم و جزء به جزء همراهبا ارائه روشهای صحیح مطالعه برای دانشآموز در حیث بگیرد.- پیگیریهای منظم ماهانه برای داوطلب معلوم شود.- و بالاخره مهمترین مورد: متناسب حیاتی وقت و مرحله علمی دانشآموز، منابع کمک آموزشی گزینش شود. در صورتی که بعضا مؤسسات به شما یک برنامه از قبل آماده شده میدهند و مهمترین سؤال شما را جواب نمی دهند: به چه صورت می بایست بخوانم؟ زمانی که کلام اخیر را برای کنکور خویش تعیین میکنید، یعنی یک قدم رو به جلو برداشتهاید.همهساله بعد از آن از برگزاری کنکور سراسری، مؤسسات متفاوت آمار مطابقت پکیجهایشان با کنکور را منتشر میکنند؛ اما سپس از بررسیها، این مؤسسه سخن آخر بود که بیشترین مطابقت را اهمیت تستهای کنکور داشت. ریاضی استاد منتظری دارای پرسش ها کنکور ۹۷ تجربی ۱۰۰ حرف اخیر نهم مجانی تلگرام % مطابقت داشت. پکیج دینی صد استاد یوسفیان پور با کنکور ریاضی ۱۰۰ % و دارای کنکور تجربی ۹۷ بیش از ۹۶ درصد مطابقت داشت، این مطابقتها اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل سالها زحمت در عرصه آموزش کنکور مرزوبوم محسوب می‌شود که اصلی مدیر فردی زیرا عبدالرضا منتظری به ثمر نشسته است.مؤسسه صحبت اخیر که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تدریس کنکور آغاز کرده و به خاطر میزان مرغوب بودن بالای محصولات تا به امروز در این عرصه ماندگار شده است. معلم عبدالرضا منتظری، از اساتید مطرح کنکور از سال ۱۳۹۰ حیاتی هدف ارائه جدیدترین تکنولوژی های آموزشی عالم به دانش آموزان کنکوری موسسه آموزشی حرف اخیر را تاسیس نمودند.