خرید شیربرقی آب، قیمت شیر برقی آب، لیست انواع شیر برقی

شیر برقی نامور می تواند به صورت مستقیم و سوای هیچ جور اتصال مازاد به یک اکچیوتر پنوماتیک متصل شده و همانند یک شیر برقی یا این که سلونوئیدی به جهت سوق دهی هوای فشرده عمل کند. اما هانتر صرفا به جهت گونه های ۱ اینچ ، جور فارغ از پیچ در اختیار گرفتن جریان آن را نیز ایجاد کرده است. در زمان خرید آن ها بدون شک به مدل ولتاژ اعمالی به آن، مدل اتصال آن به جهت هر دستگاه، دستکم و حداکثر فشار بار آن، جور شیر بک فیلتر و کاربرد آن ، میزان بدنه و دهانه شیر و … کلیدی توجه به قطر لوله ی گزینه استفاده در باغ یا این که دسته طراحی سیستم آبرسانی به فضای سبز ، ممکن میباشد هر کدام از سایز ها گزینش صحیحی به جهت آن سیستم باشند. قبل از کارگزاری شیر، شستشوی لوله ها پیشنهاد می شود. اساسی تغییر‌و تحول دادن ولتاژ محل ورود به سلونوئید، می توان میزان گشوده و بسته بودن شیر را از طریق ایجاد تغییر‌و تحول در مسیر های عبور سیال مدیر کرد؛ که این امر در نهایت باعث اندک و دوچندان شدن شدت جریان سیال در خطوط لوله می شود. شیر برقی دو جهته اصلی دو پورت میباشد، یک پورت ورودی و یک پورت خروجی.شیر سلونوئید دو جهته برای گشوده و بسته کردن جریان گزینه به کارگیری قرار میگیرد. همگی نوع ها با سولنوئید یکسانی هستند. این وسیله در اندازه ها و کاربرد های مختلفی ایجاد می شود و ما مهم استفاده از تایمر ها و میکرو سوئیچ ها و سایر المان های مدار فرمانی که داریم فرمان باز و بست شدن به آن برای منظوری یگانه میدهیم. البته چنانچه قصد دارید این شیر ها را برای سیستم های آبیاری بیرون از شهر یا سیستم های آبیاری خاص کلیدی فشار و دبی بالا استفاده نمایید میبایست حتما قبل از هر اقدامی، از فشار آب در محل کارگزاشتن شیر مطلع باشید. شیر های برقی هانتر آمریکا، مهم یک پیچ در نصیب بالای شیر میباشند که به امداد آن می توان دبی آب عبوری از شیر را کم و بسیار کرد. در این شیر برقی ها از فشاری که از ورودی شیر وارد می‌شود برای بسته نگه داشتن شیر به کارگیری می‌گردد و حساس صرف انرژی کمتری می توان حجم متعددی را عبور دهد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان عمده در آیتم شیر برقی جنسیس لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.