درآمد zomato q4: نتایج Q4 Zomato: ضرر منفی به 188 کرور کاهش یافت، درآمد 70 درصد در سال افزایش یافت.

زوماتو روز جمعه کاهش زیان را – هم بر اساس سال به سال (سالانه) و هم به صورت متوالی – در سه ماهه مارس گزارش کرد. زیان خالص تلفیقی این شرکت از 360 کرور در سال گذشته به 188 کرور روپیه کاهش یافت و یک چهارم قبل به 345 کرور روپیه کاهش یافت.

درآمد تلفیقی سالانه 70 درصد افزایش یافت و به 2056 کرور رسید. زیان خالص بسیار کمتر از 356 کرور برآورد شده بود. با این حال، درآمد کمی کمتر از 2122 کرور روپیه برآورد شده بود.

در سال مالی 23، زیان زوماتو از 1209 کرور در سال گذشته به 971 کرور روپیه کاهش یافت. درآمد 69 درصد افزایش یافت و به 7079 کرور رسید.

بیشتر در راه است ….

داستان های مورد علاقه خود را کشف کنید

از اخبار مهم فناوری و استارت آپ ها مطلع باشید. در خبرنامه روزانه ما مشترک شوید تا جدیدترین و ضروری ترین اخبار فناوری را بخوانید که مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال می شود.