دریچه سقفی سه طرفه آلومینیومی – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده دریچه سقفی

از روزنه تهیه و تنظیم هوای مشبک نیز نیز در سیستم رفتِ هوا و نیز در سیستم رجوع و برگشت هوا به کارگیری می شود. چنانچه بخواهیم روزنه تهیه هوای سقفیِ دیگری نام ببریم میتوان به دریچه هوای سقفیِ مشبک اشاره نمود. روزنه تنظیم هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیستم های رفت و رجوع هوا به طور هم‌زمان قابل به کارگیری می باشد. اگر روزنه هوای سقفیِ چندطرفه در سیستم رفتِ هوا بکار رفته باشد هم بصورت بادمپر و هم بصورت بدون دمپر قابل به کار گیری می باشد. دریچه های سقفی گرد ثابت دمپردار و سوای دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مناسب در صنعت تهویه مطبوع به مراد کارگزاری در سقف یا این که بر روی شبکه روکار طراحی شده اند.این روزنه ها جهت هوای رفت، بازگشت و تخلیه به کار گیری می شوند که پخش جریان یکنواخت هوا را به رخ افقی به وسیله پره های پشت سرهم نیز مرکز در کل جهات انجام می دهند. روزنه تهیه هوای آلومینیومی طرح جدید، به وسیله پیچ مستقیماً بر روی دیوار قابل کارگزاری می باشد. دریچه ی دیگری که قابلیتِ کارگزاری در سقف را دارد، دریچه تهیه هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف نصب شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به گوشه و کنار هدایت می کنند. روزنه های سقفی چهارگوش اثبات شرهرخی به آسانی بر روی شبکه چهارگوش یا بوسیله یک تبدیل بر روی کانال گرد کارگزاری می شوند. دریچههای سقفی به شکل 4 طرفه، 3 طرفه و همچنین 1 طرفه مهم پرههای اثبات تولید میشوند. مشتریان عزیز میتوانند دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی را حیاتی بهترین قیمت و میزان مرغوب بودن از تیم صنعتی تهویه کلوانی تهیه و تنظیم نمایند. دریچه سقفی سه طرفهآلومینیومی مناسبترین و بهترین آیتم در مکانهایی میباشد که یک ضلع روزنه به دیوار متصل باشد و نمیخواهیم هوا حیاتی دیوار بازخورد داشته باشد و از یک واحد انواع روزنه های سقفی توزیع شود . طریقه کارگزاری دریچه تنظیم هوای اسلوت مهم خارهای جانبی از داخل امکانپذیر می باشد، بطوریکه بر روی نمای روزنه جای پیچ یا این که زائده ای قابل رویت نباشد. هزینه نصب روزنه نسبت به تعداد و مکان کارگزاشتن متعدد می باشد. بطورمثال قیمت روزنه سقفی یک، دو، سه و چهارطرفهی آلومینیومی (با دمپر و بدون دمپر) در مقایسه مهم بها دریچه سقفی آهنی مشخصاً فراتر است علتِ اصلیِ بالا بودنِ بها دریچه سقفی آلومینیومی، نوعِ مادهی اولیهی روزنه سقفی آلومینیومی هست کهاین مورد قضیه نیز به بها آلومینیوم در بازار برمی گردد که فراتر از قیمتِ ورق آهنی است. همین دریچه موجب رفتوآمد هوا در سیستم هوارسانی شده و جنسی از آلومینیوم و پلاستیک دارد. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه اصلی کجا و شیوه به کار گیری از دریچه سقفی 4 طرفه دارید، می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.