دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

اين گونه پمپ ها در طرح ها و اندازه هاي متعدد ساخته شده و در بسياري موارد از آن استفاده مي شود و بر حسب احتياج مي اقتدار اين پمپ ها را به طريقي ایجاد كه فشار زياد به وجود آورند و يا اينكه فقط عمل انتقال مايعات را فارغ از ايجاد دوزینگ پمپ های دیافراگمی فشار انجام دهند. سيالي كه در اطراف پره ها موجود می باشد در اثر حركت دوراني به محور به اطراف پرتاب شده و در نتيجه در اطراف محور خلاء ايجاد مي شود و بدين ترتيب سيال از مجراي ورودي به باطن محفظهء حلزوني شكل پمپ مكيده شده و از مجراي خروجي به بیرون منتقل مي گردد. یک عدد از تقسیم بندی های جامع و متداول ,پمپ ها رابرمبناي طریق انتقال انرژي به سيال در تمام به دوگروه پمپ هاي ديناميكي( dynamic) و پمپ هاي جابجايي(ِDisplacement) تقسيم بندي مي كنند. گاز ثروت ملی مردم کشور ایران است به این ترتیب می بایست حداکثر به کارگیری از آن صورت گیرد.برای این‌که ما بتوانیم از همین ثروت ملی بخوبی استفاده ونگهداری نماییم باید از تجهیزات مناسب به کارگیری کنیم که یکی از این تجهیزات مخازن و پمپ های حفظ مواد شیمیایی مانند گاز و نفت است.ما در این پژوهش همت بر آن کردیم که به طرز ای تازه به این دو مسئله حساس به این معنی که پمپ ها و مخازن بپردازیم. در ضمن بایستی به این نکته نیز اعتنا داشت که جریان سیال در این پمپها به صورت غیر یکنواخت می باشد. این دسته پمپها وسایلی هستند که انتقال انرﮊی از آنان به سیال به رخ پریودیک و دوره ای می باشد. هنگاکی که محیط به خاطر کشیده شدن به سمت پیستون اصلی دقت به میزان مایع سیال مالامال میشود، آنگاه حجم آیتم نظر کلیدی سرعتی معین وارد گوشه و کنار میشود. مدل ديگر پمپ هاي انتقال دهنده دارای حجم اثبات كه از نظر اصول كاركرد اساسی پمپ هاي چرخ دنده اي شباهت زيادي دارا‌هستند پمپ هاي تيغه اي مي باشند.