دوزینگ پمپ چیست و چگونه کار می کند؟

این تعریف دوزینگ پمپ در مورد طیف گسترده ای از برنامه ها و صنایع کاربرد دارااست ، از تصفیه فاضلاب گرفته تا فرآوری مواد غذایی . آن‌ها می توانند از طیف وسیعی از مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی ساخته شده و مهار عالی را به عامل مایع هیدرولیک تحت فشار ارائه دهند. فشار برگشتی هم نامیده می شود و فشار واجب به جهت پمپ دوز برای تزریق ماده شیمیایی در نقطه ای می باشد که برای این کار در حیث گرفته شده است. حرکت رفت و برگشتی پیستون در دوزینگ پمپ دیافراگم دیسکی به سیال هیدرولیک وارد شده و منجر حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار شبیه پمپ هاي جور پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي مدل ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم داخل پمپ وورودوخروج مايع مي شود. مهم همین تفاوت که این شفت از نحوه الکتروموتور به حرکت درمی آید. حیاتی ورود جریان برق، همین مگنت حیاتی توشه الکتریکی شده و به وسیله میدان مغناطیسی بوجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و اصلی قطع و وصل شدن جریان، شفت کلیدی یک فنر به عقب رانده می شود. ٤-زياد شدن ارتفاع مكش پمپ ها. ۲-گرم كردن يكنواخت پمپ درصورت لزوم. دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ، همانطور که از نام آن مشخص و معلوم است، به پمپی گفته می شود که میزان تراکم مشخصی از یک ماده را در واحد دوران به مایع، گاز، جامد یا این که هرگونه دوغابی اضافه کند و از آنجاییکه این فعالیت را دارای تزریق انجام می دهد و نیز مقدار خروجی آن هم مهم دقت بالا قابل ترازو گیری است، به نام های پمپ تزریق و پمپ ترازو گیر هم شناخته می شود. برای گندزدایی آب درون خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) آب ژاول یا این که وایتکس گزینه استعمال قرار عملکرد دوزینگ پمپ می گیرد. اجزای اهمیت پمپهای حفرهای پیشرونده، پمپ و تیم انتقال نیرو، معمولاً یک موتور و یک کاهنده است که مستقیماً در آیتم پمپهای تک بلوک یا این که اساسی استعمال از یک کوپلینگ انعطافپذیر به پمپ کوپل میشود. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط دارای چه جایی و روش استعمال از دوزینگ پمپ بهلول دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.