راه اندازی: شرکت های تجارت الکترونیکی ، شرکت های نوپا برای افزایش استخدام

با وجود اختلال گسترده در تجارت ناشی از همه گیری Covid-19 ، شرکت های تجارت الکترونیک و استارت آپ های پیشرو در پردیس های مهندسی و مدیریت به استخدام یا استخدام در همان سطح سال گذشته می پردازند. عمده تجارت الکترونیک جهانی آمازون گفت که از هند بیشتر استخدام می کند پردیس امسال بیش از هر زمان دیگری. شرکتی که بیش از هزار موقعیت شغلی برای استخدام در هند دارد ، احتمالاً بخش قابل توجهی از این بخش ها را پر خواهد کرد