رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

وحید امیری احتمالا فقط بازیکن فوتبال کشور ایران هست که چه در پست دفاع چپ بازی کند، چه وینگر، چه هافبک چپ و چه مهاجم، عملکردش از بازیکنی که به جای آنان در پست غیرتخصصی خودش قرار گرفته خوب تر است! کدام برنامه تلویزیونی را سراغ داریم که یک دهم تماشاگران بازی بارسلونا و منچستر یونایتد بیش از دو ساعت در برابر کاغذ ظاهراً پر‌نور ولی کدر کننده دل و جان تلویزیون بنشینند و آن را بازدید نمایند یا این که بهتر بگویم نظیر تماشاگران تئاتر پیراند للو خویش را در صحنه حساس کنند و کلیدی حوادثی که در زمین حادثه میافتد خرسند یا این که اخبار فوتبال فارس متأسف شوند. مطابق قوانین فوتبال ایتالیا، بازیکنانی که در قلبشان دستگاهی شبیه آنچه اریکسن دارد، داشته باشند اذن بازی در رقابتهای فوتبال این مرزو بوم را نخواهند داشت. سوسیودرام و پسیکودرام نیز بازی نمی باشد بلکه شبه بازی است. معهذا فوتبال یکسره در خدمت این نظام نمی باشد زیرا تماشاگران آن هنوز بیشتر تماشاگر بازی اند. 2- بازی قواعد مشخص داراست که بازیگران باید آن را رعایت کنند. فوتبال وسیله علاج و درمان نمی باشد و برای رسیدن به مقاصد معین و علاج بیماری خاصّ طراحی نشده است. 1- بازی شغل و وظیفه نیست و بازیکنان غرضی بیرون از بازی ندارند. مشخص نمیباشد که در آن شب چه جمعیتی از مردمان از سراسر دنیا همین مسابقه را مشاهده کردند. مسئلهای که اساسی تأیید مدارک استقلال و پرسپولیس به جهت صادر شدن جواز حرفهای از سوی کمیته بدوی فدراسیون فوتبال، حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم عصبانی کرد تا همین دو باشگاه، به بدترین شکل ممکن از آسیا کنار گذارده شوند. ممکن میباشد بگویند که فوتبال در زمان ما اولاً شغل است. شاید خیلیها فکر کنند که ماهی و سیبزمینی، عمومیترین و شناختهشدهترین چیز ممکن در بریتانیا باشد: اما می بایست به شما بگویم هیچ چیز برای عموم مردم بریتانیا نمیتواند بهاندازهی فوتبال مهم، عمومی و همهگیر باشد! من کلیسا و پسیکانالیز را دوچندان مهم میدانم اما فکر می کنم که فوتبال جای هیچیک از آن ها را نگرفته است. میدانیم که فوتبال مفهوم و نظم دارااست و آن را میتوان آموزش اعطا کرد و چنانکه می بینیم گاهی از علم فوتبال میگویند و تعبیرهای عجیبی نظیر آکادمی فوتبال و کشتی بزبان می آورند. گویی فوتبال نظم بازار و دنیا سرمایه را پذیرفته است. 3- در بازی به طور معمول نتیجه را نمی قدرت بطور قطعی پیش بینی کرد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف اکثر در آیتم اخبار فوتبال برنامه لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.