سدیم هیدروکسید در تصفیه آب

از جمله صنایع رنگرزی، ساخت کارتن، برگه سازی، ایجاد چرم، باطری سازی، صنعت های دارو سازی، صنعت های غذایی، شیشه سازی، صابون سازی، صنعت های فلزی، الکل سازی. در گذشته از همین ماده به جهت تهیه صابون به کار گیری می شد اما امروزه در فرمول تولید اکثری از مواد وجود دارد. سمیت هیدروکسید سدیم بستگی به غلظت محلول هیدروکسید سدیم و مدت تماس اساسی بافت دارد. این مخلوط را می توان حیاتی خالص سازی کربنات سدیم ایجاد کرد. هیدروکسید سدیم در صنعت پتروشیمی و استخراج از چاه های نفت. در تمیز کردن، آبکاری، پردازش فلزات، و استخراج الکترولیتی آیتم استفاده قرار می گیرد. در پردازش پارچه، شستشو و سفید نمودن کاربرد دارد. یکی از از کاربردها یا ویژگی های حیاتی و انحصاری هیدروکسید سدیم ، قدرتی می باشد که همین ماده در تمیز کردن یا به رخ درست خیس ، پاک کنندگی دارااست . در ادامه،در مراحل الکترولیز،سدیم به رخ آمالگام سدیم جیوه و یون های کلر به صورت کلر گازی(کلراین)، تخلیه در واکنش سدیم هیدروکسید کلیدی کات کبود می شوند. سود مایع به طور معمول پایدار میباشد البته در شکل گرم نمودن غیر پایدار می شود. همین میزان گرما به جهت مشتعل کردن مواد قابل سدیم هیدروکسید در خمیردندان اشتعال کافی است. به جهت مطالعه دقیق همین پروسه میتوانید خویش واژه و کلمه کلرآلکانی را سرچ نمایید و مطالعه کنید اما توضیح کلی آن این هست که اهمیت به کارگیری از نمک غذا که در حوضچه های نمکی قرار داراست و ایجاد محلول نمکی و بعد الکترولیز نمودن آن و آنگاه انقطاع نمودن آن در پیل ها سدیم هیدروکسید ساخته میشود. الکترولیز محلول سدیم کلرید : بیشترین مقدار سدیم هیدروکسید ساخت شده از شیوه الکترولیز محلول سدیم کلرید در یک عدد از اشکال ظروف الکترولیتی بدست میآید. برای ساخت برگه در مراحل آن می بایست از سولفید سدیم و سدیم هیدروکسید جهت ترمیم استفاده شود. هیدروکسید سدیم در بسته بندی های متفاوت موجود بوده و می توانید جهت به دست آوردن اطلاعات بخش اعظم و یا استعلام ارزش دارای شماره های تماس کمپانی در رابطه باشید.