سرمایه خطرپذیر: ETtech Deep Dive: دیگر خبری از Mr Nice VC نیست

سانجی پاتاک از درخواست سرمایه گذار خطرپذیر شگفت زده شد. پاتاک، بنیان‌گذار شرکت 32 وات دندانپزشکی مستقر در دهلی نو، انتظار نداشت که یک VC فناوری در مراحل اولیه، مسئولیت بازگشت تضمین شده – سرمایه به اضافه 25 درصد بازده سالانه سرمایه‌گذاری خود را در پایان سال 2018 بخواهد. چهار سال – برای گسترش به دارایی های شخصی بنیانگذاران. او می‌گوید: «این غیرقابل شنیده بود.» هر دارایی که شرکت دارد، می‌توانید تعهد بدهید