صندوق‌های شاخص: در طی 12 ماه، جریان‌های ورودی به صندوق‌های شاخص از بقیه صندوق‌ها پیشی می‌گیرد تا به رکورد بالایی برسد.

گروه اطلاعاتی ET: صندوق‌های شاخص، مسیری ارجح برای سرمایه‌گذاران منفعل، می‌توانند علیرغم نوسانات بالا در بازار سهام، جریان‌های ورودی ثابتی را به دست آورند. جریان‌های انباشته 12 ماهه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مبتنی بر شاخص به 80755 کرور روپیه افزایش یافت – بالاترین رقم تا کنون. برای صندوق های غیرفعال و همچنین فعال، داده های انجمن صندوق سرمایه گذاری مشترک هند (AMFI) نشان می دهد. همچنین ورودی ها 8585 کرور روپیه بیشتر از میزانی بوده است که در مبادلات مبادله شده است.