صندوق مشترک UTI صندوق شاخص مسکن UTI S&P BSE را راه اندازی کرد

صندوق مشترک UTI صندوق شاخص مسکن UTI S&P BSE را راه‌اندازی کرده است.

پیشنهاد صندوق جدید این طرح برای اشتراک باز است و در 5 ژوئن بسته می شود. این طرح برای خرید و بازخرید ظرف پنج روز کاری از تاریخ تخصیص باز می شود.

عملکرد این طرح در مقایسه با S&P BSE Housing TRI محک خواهد شد. این طرح توسط شروان کومار گویال و آیوش جین مدیریت خواهد شد.

هدف سرمایه‌گذاری این طرح، ارائه بازدهی است که قبل از هزینه‌ها، با بازده کل اوراق بهادار مطابق با شاخص پایه، مشروط به خطای ردیابی مطابقت داشته باشد.

حداقل مبلغ اشتراک 5000 روپیه و پس از آن مضربی از 1 روپیه است. حداقل مقدار SIP برای SIP روزانه، هفتگی و ماهانه 500 روپیه و پس از آن مضربی از 1 روپیه است. حداقل مقدار SIP برای SIP سه ماهه 1500 روپیه و پس از آن مضربی از 1 روپیه است. این طرح یک برنامه منظم و برنامه مستقیم – با گزینه های رشد و IDCW ارائه می دهد.

این طرح 95 تا 100 درصد در اوراق بهادار تحت پوشش شاخص مسکن S&P BSE و 0 تا 5 درصد در ابزارهای بدهی/بازار پول از جمله رپو سه طرفه روی اوراق بهادار دولتی یا اوراق خزانه و واحدهای صندوق های مشترک نقدی سرمایه گذاری خواهد کرد.

این طرح یک صندوق با شاخص کم هزینه است که به طور منفعلانه شاخص مسکن S&P BSE را دنبال می کند. این طرح در تلاش است تا به بازدهی معادل با شاخص اصلی دست یابد و در عین حال خطای ردیابی را به حداقل برساند. این طرح برای سرمایه گذارانی مناسب است که به دنبال بازدهی متناسب با عملکرد شاخص مسکن S&P BSE در بلندمدت، مشروط به خطای ردیابی هستند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار تحت پوشش شاخص مسکن S&P BSE.