طرز کار یونیت هیدرولیک چگونه است؟

عاقبت کلی همین هست که یک موتور احتراق داخلی ممکن هست کار کشته به راه­انداختن یک پمپ پایین بار باشد اما در صورتی که به طور مناسب حساس یونیت هیدرولیک تطبیق داده نشده باشد، اساسی اقتدار به اندازه برای این‌که پمپ به شتاب کاری خود بیاورد، نخواهد بود. بها یونیت پاورپک هیدرولیک اهمیت توجه به؛ ساختار کلی پاورپک، میزان مرغوب بودن و برند قطعات مورد استعمال در یونیت، سایز و قطعات و عملکرد آن‌ها انتخاب میشود. 2. هزینه ساخت آنان تقریبا ارزان می باشد. موتورهای الکتریکی و موتورهای احتراق داخلی مانند موتورهای دیزلی یا گازوئیلی، مشخصات گشتاور متفاوتی را نشان می­دهند که ظرفیت­های متفاوت قدرت آنها را قیمت یونیت هیدرولیک آسانسور دیکته می­کند. منحنی گشتاور به شتاب موتور الکتریکی بدون درنظرگرفتن گنجایش قدرت تقریباً یکسان باقی باقی مانده و معمولاً اساسی شتاب بار تام ولی زیر نقطه باخت ران می­شود تا خطر توقف را کاهش دهد. برای مثال، یک موتور الکتریکی کلیدی گشتاور اولیه خیلی بزرگتر از گشتاور کاری خود می­باشد ولی موتورهای دیزلی و گازوئیلی اهمیت یک منحنی گشتاور به سرعت حتی بخش اعظم هستند که تقریبا مقدار گشتاور ماندگاری را در هر دو سرعت بالا و تحت تحویل می­دهد. همین پروسه ادامه می­یابد تا فشار داخل جمع­کننده به یک مرحله پیش انتخاب شده برسد که در آن نقطه یک سوپاپ شارژ عملکرد پمپاژ را به جهت آغاز گردش سیال تغییر و تحول می­دهد. هر پاورپک هیدرولیک از سه جزء دارای الکتروموتور (یا موتور احتراقی)، پمپ هیدرولیک و مخزن تشکیل شده می باشد ولی علاوه بر این موارد قطعات دیگری هم در یونیت هیدرولیک قرار دارد که در ادامه همگی اجزا توضیح دیتا شده است. یونیت هیدرولیک پس از تولید آزمون میشود و حیاتی تایید پایانی واحد فنی، یونیت هیدرولیک تحویل خریدار میشود. الکتروموتورهای اروپایی زیمنس، ABB ، VEM و مارک اهل ایران موتوژن و الکتروژن و الکتروموتورهای تولید چین طبق نیاز مشتری استعمال میشود. شفت خروجی الکتروموتور اساسی به کارگیری از کوپلینگ به شفت محرک پمپ متصل است. به شما پیشنهاد می کنیم برای طراحی اولیه، دوراندیشی از قطعات ایجاد و اجرای یونیت هیدرولیک، اخذ پیشفاکتور فنی و مالی دارای کارشناسان ما در تیم هیدشاپ تماس تلفنی مستقیم بگیرید و توصیه خود را تصویب کنید. از دیگر مسائل اهمیت میتوان به حالت کارگزاشتن پاورپک هیدرولیک، گوشه و کنار عمل یونیت و اکچویتورهای هیدرولیک، استاندارهای محیطی و وقتی کارکرد سیستم مکانیکی در انتخاب، طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک اشاره کرد.