غلات منبع انرژی و مواد معدنی هستند

فروش عمده گیاهان دارویی در بازار تهران یکی از فعالیت های عطاری صادقی پور است. 170 نمونه داروی گیاهی از عطاری های شهر کرمان جمع آوری و شناسایی شدکه اکثریت این گیاهان متعلق به تیره های نعناع، جعفری و کاسنی هستند و از نظر اندام مورد استفاده، میوه و گل بیشترین موارد را تشکیل میدهند. که خاصیت اعتیاد آوری دارد و لغزیدن در دام آن عمر را به باد فنا می سپارد.

اما وجود ترامادول در این داروهای ترک اعتیاد باعث میشود، فرد احساس سرخوشی و شادابی پیدا کرده و تصور کند که ترک اعتیادش موثر بوده است. اما متاسفانه در سال های اخیر بسیاری از عطاریها تحت عنوان فروشندگان گیاهان دارویی رشد زیادی داشتهاند در حالی که به اعتراف و استناد صنف عطاران، مجوز فعالیت ندارند. متاسفانه نبود آگاهی لازم درباره سوء مصرف این مواد زنگ های خطر را به صدا در آورده است. سردار مویدی با اشاره به اینکه دستگاههای متولی باید نظارت کافی و ساماندهی لازم در تولید، توزیع و مصرف قرصهای ترامادول داشته باشند، گفت : قرصهای ترامادول در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از داروهای طیف سوم شناخته شده و پراکندگی تولید، توزیع و مصرف در ایران هشدار دهنده است.

سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور درباره بر خورد با عطاری ها گفت: قرصهای ترامادول در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر از داروهای طیف سوم شناخته شده و پراکندگی مصرف، تولید و توزیع ترامادول در ایران هشدار دهنده است. بهطورِطبیعی، این واژه در آغاز بیشتر به فروشندگان مواد خوشبو گفته میشده، و با گذر زمان، دامنۀ معنایی آن گسترش یافته است.

یکی از پر طرفدارترین داروهای عطاریها، داروی ترک اعتیاد است که با تبلیغاتی چون «داروی ترک اعتیاد گیاهی رسید. براساس تحقیقات این گروه، بیش از 90 درصد از داروهای ترک اعتیاد گیاهی در عطاریها، حاوی داروی شیمیایی دیفنوکسیلات است و البته از آن خطرناک تر، داروهای اعتیادآوری مانند ترامادول و کدئین. آن هم در شرایطی که ترامادول این روزها به عنوان یکی از داروهای اعتیادآور و روانگردان شناخته میشود و اعتیاد به آن بسیار خطرناک است. غافل از اینکه این دارو خودش اعتیاد آور است و فرد را از چاله به چاه میاندازد. عطار به معنی کسی است که شغل اش عطاری است.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت عطاری نزدیک ظفر.