فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

زیرا در صورت اندک بودن این مسافت قابلیت وزنه ای بودن درب روزنه تحت فن کویل وجود نخواهد داشت . مهم دقت به تولید شبکه اسپیرال به صورت ماشینی،دقتِ فعالیت به حداکثرِ قابلیت رسیده،همچنین زمانه ایجاد هم بطور قابلِ ملاحظه ای کاهش می یابد و درروندِعملیات تولیدِ شبکه اسپیرال، نیز کیفیت و نیز کاهشِ زمانِ ایجاد حرفِ اولیه را میزند. بنابراین رنگ پودری اصلی کد رنگ دلخواه روی مرحله همین متاع پاشیده شده و آنگاه در کوره قرار میگیرد و در اصطلاح دریچه تهیه هوا رشته کویل پخته میگردد . پس از آنکه عملیات رنگ کاری روی روزنه ذیل فن کویل به اتمام رسید، این جنس درون مشمای حبابدار قرار می گیرد تا هیچ زخم و ضربه ای به آن وارد نشود. پس از در آوردن دریچه زیر فن کویل از باطن کوره ،این فرآورده به وسیله مشمای حباب دار بسته بندی می شود تا از هر گونه جراحت دیدگی و خراش مصون بماند . همین پرّه های zشکل بصورت موازی در یک وجه یا دو وجهِ طولِ درب دریچه فن کویل تعبیه می گردد و امکانِ ترددِ هوا به داخل و بیرونِ دستگاه حرفه کویل را ایجاد می کند. لولاهای درب روزنه پایین حرفه کویل در طول درب روزنه تعبیه می شود تا بیشترین بازه زمانی جهت مراقبت درب روزنه تحت رشته کویل ایجاد گردد . دریچه حرفه کویل پی وی سی در ابعاد مختلف و در نمونه های متنوع ایجاد و عرضه می گردد. این قطعه از ورق آلومینیوم به ضخامت ۱ میل و ۲۵/۱ میل ساخت می گردد . باید درب دریچه تحت حرفه کویل به میزان یک میل از هر آنگاه بادخور داشته باشد تا به راحتی باز و بسته شود. آن گاه از اتمام ساخت درب روزنه زیر حرفه کویل اساسی توجه به بعدها آن ، رخنه جهت قفل زیمنسی ایجاد می نماییم . سپس از همین تراز نوبت به گوشه زنی هر یک از اضلاع پروفیل قاب می برسد . در تراز آخر نوبت به رنگ کاری روزنه فن کویل ورق آهنی می رسد. پس از ساخت فریم دریچه تحت رشته کویل شروع به ساخت درب روزنه تحت حرفه کویل خوا هیم کرد . هنگامی که به جهت دهش هوای دستگاه فن کویل از دریچه خطی استفاده شود، به جهت ساخت دریچه پایین رشته کویل جهت تناسب ظاهری و ساختاری از درب روزنه پایین حرفه کویل خطی استفاده می گردد . همچنین در نظر داشته باشید که کارگزاشتن و رویکرد اندازی همین نوع از تجهیزات، فراوان ریلکس و آسان می باشد و در کارگزاشتن آن از چندین پیچ استعمال می شود که باعث می شود روزنه به شکل محکم بر روی دیوار یا این که سقف کارگزاشتن گردد. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از دریچه بازدید زیر رشته کویلی ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.