فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

شیر فشار شکن ویکرز، عموما به دو تیم دستی و برقی تقسیم بندی می شود. کاربرد این نوع شیر در مواردی که در گزیده از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات دقیق را نگه می دارد) مهم پیدا می کند. برای خریداری گونه های محصولات و تجهیزات هیدرولیکی می توانید، گروه هیدرولیک نادری را گزینش نمایید از محصولات همین دکان می اقتدار به شیرآلات ردیوسینگ و شیر فشار شکن رکسروت اشاره کرد . آن گاه سوپاپ باز می شود تا فشار وارد شود تا از سیستم حفظ شود. برای تنظیم فشار ثانویه سیال در یک مدار هیدرولیک که به دو فشار مختلف دریک دوران اساسی دو عملگر هیدرولیکی می باشد از فشارشکن کاهنده فشار به کارگیری می نماییم فشارشکن کاهنده فشار در موقعیت نرمال بصورت باز می باشد و همین کارایی تا دوران وصال فشار خروجی به حد تنظیم شده ادامه خواهد می یابد و وقتی که فشار خروجی به کمتر از حد تنظیمی خود برسد، گلوگاه گشوده شده و جریان سیال به رخ آزاد برقرار می گردد .. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان مازاد به مخزن برنمی گردد، بلکه اساسی تولید افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، فقط فشار در خروجی کاهش می یابد. تیموتی از چینش آکاردئونی فنرهای برگ به کار گیری کرد که بعداً دارای فنرهای کویل جایگزین شد ، تا به دریچه نیرو وارد کند. معمولا در سیستم هیدرولیک پرس ها از دو پمپ هیدرولیک به کارگیری می شود. در شیرهای کاهنده فشار به برهان استعمال از اثر گلوگاه، گرما ساخت می شود و می بایست میزان این گرما در محاسبات مدار منظور گردد.فشارشکن کاهنده فشار در اشکال بلوکی ، مدولار و سر راهی و از نظر سیستم داخلی در 1- مجموع فشارشکن کاهنده فشاربا شیر یکطرفه 2- شیر کاهنده فشار بر اساس عملکرد اهمیت دقت به کارایی آن فشارشکن کاهنده فشار مستقیم و فشارشکن کاهنده فشار پیلوتی موجود می باشد . رلیف ولو ها در گونه های گوناگون سر راهی، مادولار یا همان پایین شیری، کارتریجی، دستی بلوکی و برقی بلوکی ایجاد می شوند که بسته به جور سیستم و منطق مدار هیدرولیک از آن ها استعمال می شود. زمانی که نیروی فشار بالادست نیرویی بیشتر از نیروی فنر وارد می نماید ، پس از آن poppet از صندلی سوپاپ به دور می شود که سبب ساز می شود مایع از درگاه فشار شکن هیدرولیک خروجی عبور کند. جهت دیتاها عمده به کاتالوک سازنده مراجعه گردد . کارایی شیر فشار شکن ویکرز نوع CG5V نیز، شبیه حیاتی دسته گذشته است، حیاتی این تفاوت که از شیر کنترل جهت نیز در همین فشارشکن استعمال شده است. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه دارای چه جایی و طرز استعمال از فشار شکن در هیدرولیک دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.