قیمت دستگاه اکسیژن ساز ارزان بیمارستانی

همین دستگاه ها به دو شکل پالسی (Pulse Dose) و مداوم (Continuous Flow) فعالیت می کنند. همین مدل ها فقط به رخ پالسی عمل می کنند. تهیه اکسیژن به صورت دستی مهم ورقه در دست گرفتن دستگاه انجام می شود. اهمیت مرطوب شدن اکسیژن، مریض از تنفس اکسیژن خالص اذیت نخواهد شد و احساس سوزش در مسیرهای هوایی نخواهد داشت. در باطن همین بخش از آب مقطر یا آب جوشانده شده به کار گیری نمایید. استکان مرطوب کننده: جام مرطوب کننده قبل از خروجی دستگاه قرار دارد و باطن آن آب مقطر ریخته می شود. اگر در داخل استکان حباب بازدید کردید به این معنی که درست انجام داده اید و دستگاه به صحت کار می کند. لیوان مرطوب کننده هم باید هر هفته دوبار یا این که هر 2 روز یکبار تمیز شوند. جام مرطوب کننده را وصل نمایید. برای مشاهده قیمت دستگاه اکسیژن ساز خانگی و قابل حمل یا پرتابل محصولات پایین را ملاحظه کنید. دستگاه های اکسیژن ساز گونه های مختلفی دارا هستند که براساس شیوه کارکرد و امکان حمل نمودن آن‌ها می دستگاه اکسیژن ساز تهران باشد. دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل: به این دسته ها دستگاه اکسیژن ساز پرتابل هم می گویند وزن و حجم کمتری دارند و به راحتی در گوشه و کنار بیرون قابل حمل می باشند. اکسیژن گازی هست که ۲۱% هوای محفظه پیرامون ما را فرا گرفته است. همین هوا در واقع هوای محفظه هست که بوسیله اکسیژن ساز به درون کشیده می شود. اکسیژن ساز ها اهمیت 3 گونه فیلتر هستند، فیلتر اول، اسفنجی می باشد و وظیفه جذب گرد و غبار موجود در هوای ورودی را بر عهده دارد. از وصل بودن فیلتر خارجی مطمئن شوید. به جهت به کارگیری از دستگاه اکسیژن ساز واجب بود که دارای بخش های متعدد و نحوه کارکرد آن آشنا شوید. نکته ها نگهداری: اعتنا داشته باشید که به جهت عمل با دستگاه اکسیژن ساز خانگی دستکم هر هفته یکبار فیلترها را حساس آب مقطر شستشو بدهید و پس از خشک نمودن مجدد متصل کنید. نخست کابل دستگاه را متصل کنید. دستگاه را واضح نمایید و جریان اکسیژن را طبق سفارش دکتر معالج دستگاه اکسیژن ساز در اصفهان تهیه کنید. شما می توانید از دکتر معالج خویش یا این که ما در همین رابطه مشاوره بگیرید و بهترین تعیین را انجام دهید. که بایستی حیاتی اعتنا به توصیه پزشک معالج حتما دستگاه در منزل کارگزاشتن گردد. ناگفته نماند مدلهای جدیدی از این دستگاه طراحی و ساخته شدهاند که با باتری کار می‌نمایند اما توانایی ساخت اکسیژن با غلظت کمتری را دارند.