قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی

اضطراری به ذکر هست دریچههایی که بر روی پلنیوم باکس نصب می‌شوند از باطن به وسیله چند بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به شکاف کاری بر روی فریم دریچهها و خراب شدن نمای عمل نمیباشد. بست های خرچنگی باعث خودداری از شکاف کاری بر روی قاب روزنه ها می گردند. فرآورده ورق آن ها از گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالابوده همینطور بر پایه حالت فضای سقف کاذب و همینطور طول و عرض دریچه های خطی و اسلوت طراحی می گردند. جهت هوا رسانی در سقفِ فضاهایی مانند لابی های ساختمانهای مسکونی، لابی و سالنهای ساختمانهای اداری، تجاری،پاساژها و هتلها، روزنه ها بصورت دکوراتیو (اسلوت و خطی)، طراحی و اجرا می شوند. جهت یکنواختی جریان هوا در ساختمان ها نیاز به به کارگیری از وسیله ای می باشد تا فشار هوا را به صورت یکنواخت پخش کند، پلنیوم باکس وسیله ای جدید می باشد که به این مراد از آن استفاده می شود. عایق الاستومری بهکار رفته در همین بخش داخلی و خارجی بدنه پلانیوم باکس از افت فشار، نشت هوا، تبادل دما گوشه و کنار باطن اهمیت خارج ساختمان و پخش صدا خودداری خواهد نمود. کالا آلیاژ بهکار رفته در ساخت جعبه توزیع هوا از گونه ورق گالوانیزه یا این که آلومینیوم بوده و در دو شرایط همراه اساسی دریچه هوا یا این که این که اهمیت پنل کارگزاشتن انواع دریچه هوا قابل ساخت است. در شرایطی که احتمال ایجاد تقطیر و تعریق رطوبت هوا روی تراز پلنیوم وجود داشته باشد باید از عایق های حرارتی در پلنیوم باکس ها استعمال کرد. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی در فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور خودداری از تکثیر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که همین که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کار گیری میشود. معماران ساختمانی برای رفع این ایراد از پلنیوم باکس یا این که این که جعبه توزیع هوا که وظیفه پخش یکنواخت و مناسب در انتهای کانال هوارسانی را برعهده دارد، استعمال خواهند کرد. پلنیوم باکس کلیدی دریافت هوا از لولههای فلکسی، آن را به شکل یکدست و متناوب در فضای داخلی پخش خواهد کرد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات اکثر در گزینه کاتالوگ پلنیوم باکس لطفا به مشاهده از وب سایت ما.