لیفت سانترال لب چیست؟

همانطور که بیان شد سانترال لب ها تاثیری در فرم و یا افتادگی گوشه های دهن نخواهد داشت . تزریق ژل خوبتر هست یا جراحی لیفت لب؟ کسانی که گوشه لبهایشان به سمت تحت جهت دهی شده و در گیر افتادگی چهره هستند میتوانند اصلی انتخاب همین لیفت و اصلی برداشتن نصیب کوچکی از پوست گوشه لب وبا ساماندهی آن ها به سمت بالا لبخندی زیباتر داشته باشند. 5 روز آن گاه از لیفت لب بخیهها برداشته می گردند و نگهداری از اسکار به مدت سه هفته شروع میشود. کلینیک زیبایی نورا به عنوان ارائه دهنده اشکال خدمات زیبایی حیاتی در اختیار داشتن کادری مجرب یک عدد از بهترین کلینیک ها در زمینه انجام جراحی لیفت سانترال لب می باشد. اشخاصی که به جراحی بینی فکر می نمایند و یا بینی خود را کار کرده اند، جراحی سانترال لب نیز توصیه می شود. همین مدل جراحی و لیفت لب سبب اکثر نمایان شدن هاله صورتی رنگ لب می شود. هر سه گونه کار جراحی سانتارل لب به فرمدهی و تصحیح لبخند فرد امداد می کند و در غایت بیمار لبخند زیباتر و لبهای برجستهتر مهم فرم بهتری دارد. تناسب چهره و فرم بینی، لب ها و دیده ها سبب می شود تا فرد زیبایی ایده آلی را به همپا داشته باشد. نمایان کردن دندان های پیشین (اصطلاحا دندان های خرگوشی): زیبایی طرح لبخند مهم میزان نمایان کردن دندان ها رابطه مستقیم دارد. عیب همین روش این می باشد که قابلیت دارد جای اسکار باقی سانترال لب در ساری بماند. هزینه به دسته ایراد شما و اقداماتی که انجام میدهید، بستگی دارد. همین طرز فقط شیوه تغییر فرم کلی لب می باشد و بعضا از نتیجه های آن حیاتی هیچ کدام از روشهای دیگر ( تزریق ژل، تزریق چربی به لب، پروتز لب و دیگر روشهای جراحی لب) قابل دستیابی نیست. همین نحوه می تواند مسافت بینی دارای لب را کاهش دهد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب تارنما سانترال لب دارای پلاسما جت.