ما سوارکار را پشتیبانی می کنیم نه اسب: سمیر سود ، بنیانگذار ، بزرگراه ونچر

بزرگراه Venture ، یک صندوق بذر که با ارائه راهنمایی و ابتدای سرمایه با نسل بعدی کارآفرینان فناوری هند شریک است ، از استارتاپ هایی مانند شبکه فروشنده Meesho ، شبکه اجتماعی بومی ShareChat ، سرمایه گذاری تجارت اجتماعی Wmall ، بستر تحقیقاتی Tracxn و سایر موارد پشتیبانی کرده است. در اوایل امسال Venture Highway 78.6 میلیون دلار برای صندوق دوم خود جمع کرد. در یک مصاحبه از طریق ایمیل ، سمیر سود ، بنیانگذار ، بزرگراه سرمایه گذاری ، بحث می کند