مزیت درج آگهی رایگان

این پیشکسوت مطبوعاتی اهمیت ابراز ناراحتی از چنین مصوبه ای به جهت آگهی دهندگان به مطبوعات می گوید: حقیقتا از شنیدن چنین مصوبه ای مضاعف متأثر شدم. هنگامی روزنامه به مثابه یک مریض رنجور در حال ادامه عمل است، همین درصد مالیات برای اطلاع رسانی دهندگان او را بیمارتر و مهجور تر خواهد کرد. اما زمانی روزنامه به مثابه یک مریض رنجور در هم اکنون ادامه عمل است، همین درصد مالیات برای آگهی دهندگان او را بیمارتر و مهجور خیس خواهد کرد. قانون «مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی»در ۱۳ دی ماه امسال به جهت برخی ارگان ها و صنف ها از پاراگراف مطبوعات به ثبت رسید. چرا که مطبوعات مانند به عبارتی کودک از پس مخارج و هزینه های خود برنمی آید. سال هاست یارانه را مانند شیشه شیری که در دهان یک نوباوه میباشد به مطبوعات می دهند. بهزادی اصلی انتقاد به این طریق مالیات گرفتن از اطلاع رسانی دهندگان به شفقنا رسانه می گوید: مطبوعات چنانچه شرایط مالی لطف داشتند و می توانستند بر روی پای خویش بایستند که دولت به آنها یارانه نمی داد. واکنش هایی که در پاسخ به جملات استعمال شده در پست اخیر او منتشر شد نشان از این بود که درصد بالایی از اعضا اصلی همین مبادرت او به شدت مخالف هستند. بهزادی بیان می کند: سانسور در رسانه ها متاسفانه بیداد می کند و مهم رسانه ها و خبرنگار برخوردهایی شکل می گیرد که خبرنگار حتی از نوشتن مطالب عادی هم تن و بدنش می لرزد. خرید کردن رپورتاژ اطلاع رسانی از بهترین روشهایی هست که سبب می گردد سطح اعتماد به برند و به دست آوردن و کارها بالا رود تا تبلیغات اثر بخشتر ظاهر شوند . او ادامه می دهد: بخش اعظم رسانه های دنیا اهمیت تبلیغات زنده اند و از طرفی دیگر رسانه های دولتی در کشورهای دیگر حق گرفتن آگهی را ندارند و اطلاع رسانی باید به سمت رسانه های مستقل بیایید. از طرف دیگر بهتر می باشد از ذکر همگی جزییات در آگهی نیز خودداری نماییم زیرا همین کار ممکن است، فرصت گفتگو و حرف حضوری اهمیت بعضا از استعدادها را آگهی دار وامدار ازدواج از ما بگیرد. اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که شما دارای به دست آوردن و کاری مربوط به خرید کردن و فروش پارچه و یا این که هر آنچه که به پارچه مربوط است، هستید به جهت معرفی به دست آوردن و فعالیت خود می توانید یک اطلاع رسانی موءثر طراحی کنید و با درج اطلاع رسانی رایگان در تارنما بازار نساجی فروش خود را تعدادی برابر نمایید.