مسئولیت انتخاب دریچه بر عهده طراح است

شیوه مخروطی نوعی جراحی ترمیم روزنه هست که برای درمان نارسایی تریکوسپید در افراد مبتلا به ناهنجاری Ebstein، یک نقص مادرزادی قلب، به کار گیری میشود. روزنه منهول های ساخته شده از مواد پلیمری به خصوص برای کارگزاشتن در محل های عابر پیاده مناسب می باشند زیرا این دریچه ها عابرین پیاده را به خصوص در محیط های مرطوب نگهداری می کنند. کاربری و کارگزاشتن بسيار آسان تر و ايمن تر را برای شخص فراهم می نمائید. آنژیوگرافی قلب: یکی از روشهای تهاجمی می باشد که در آن لوله بلند و نازکی از ران، گردن، یا این که بازو وارد بدن فرد شده و به قلب می رسد و تصاویر عروق خونی قلب را در اختیار دکتر معالج قرار میدهد. هنگامی که قلب به مهربانی کار میکند، روزنه میترال در طی انقباضات آن تماما بسته می شود، ولی در رخ ابتلای فرد به افتادگی روزنه میترال، هر توشه که قلب منقبض می شود، یک یا هر دو فلپ (دیوارهای) روزنه میترال دارای برآمدگی ناشی از بافت مازاد میشوند و یا این که به سمت دهلیز چپ میافتند. گونه های افتادگی روزنه میترال چیست؟ افتادگی روزنه میترال نخستین حیاتی قطور شدن یک یا این که هر دو لت روزنه معلوم میشود. از دیگر حالات آن میتوان به فیبروز تراز لت، باریک شدن یا این که طولانی شدن رباطهای متصل کننده دریچه و رسوبات فیبرینی روی لتها دریچه های اسلوت اشاره کرد. انجام همین روش منجر کوچکتر شدن اسکار میشود، البته همچنین می تواند جراحی را به چالش بیشتری بکشد، زیرا بازدید و دستیابی به قلب دشوارتر است. صورت اولیه افتادگی روزنه میترال، به طور شایع در اشخاص در گیر به سندرم مارفان یا این که بقیه بیماریهای ارثی بافت پیوندی چشم میشود، و معمولا در اشخاصی که هیچ مدل بیماری قلبی دیگری ندارند بازدید میشود. علت افتادگی دریچه میترال ناشناخته است، اما خیال می گردد که اهمیت وراثت در رابطه باشد و عمده اشخاصی که به این بیماری مبتلا هستند، دارای آن متولد میشوند. تقریب زده می شود که افتادگی روزنه میترال در حدود 3 % از جمعیت صورت میدهد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اساسی ابعاد دریچه اسلوت وب وبسایت خود باشید.