معرفی سیستم تصفیه فاضلاب خانگی – پارس اتیلن کیش

این مجموعه از باکتری ها که ” کلی فرم ” نام دارااست همیشه در آبی که به فاضلاب و یا این که مدفوع آلوده و کثیف شده باشد وجود دارد. مواد خارجی در فاضلاب: در فاضلاب مدام پاره ای مواد خارجی به صورت محلول و یا نامحلول و معلق وجود دارد. موجودات زنده در فاضلاب: بجز مواد خارجی، مدام فاضلاب میزان متعددی موجودات زنده ی ذره بینی مثل ویروس ها و میکروب ها را به همپا دارد. مرتبه ی آلودگی فاضلاب های شهری بسته به غلظت آن ها و میزان مصرف سرانه ی آب بین 200 تا 400 میلی گرم در لیتر BOD تغییر‌و تحول می کند. در همین صورت، میزان لجن تا حد زیادی ارتقاء یافته و این لجن، حساس اعتنا به ماده منعقد کننده ای که به کار گرفته شده، حاوی مقادیر زیادی از آهک یا آلومینیوم می باشد. کاربرد صافی های ماسه ای در تصفیه ی فاضلاب های شهری به علت هزینه ی آن کاهش رایج میباشد و تنها به تیتر تصفیه ی تکمیلی بکار برده می شود. خواص قلیایی و یا این که تصفیه ی فاضلاب اسیدی دارد. غالبا خواص خورندگی بیشتری دارد. برای جزء‌جزء‌کردن شیوه های مختلفی وجود دارااست که منجر راندمان بالا و مصرف انرژی کمتر می شود. از این تیم می توان باسیل ، حصبه، اسهال و وبا که جز باکتری های انگلی میباشند را نام برد. تیم صنعتی هفت به تیتر یکی از از باسابقه ترین تیم های تولید تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب، در طی سالها فعالیت پیروز به طراحی و ایجاد و ایجاد پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی گردیده است. اساسی اعتنا به محدودیت های تخلیه فاضلاب در خصوص میزان آمونیاک پساب خروجی، روند بیولوژیکی می تواند به منظور تبدیل آمونیاک به نیترات ( نیتریفیکاسیون یا نیترات سازی ) به عمل گرفته شود. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.