معرفی ۶۰ تا از بهترین فیلم های 2022 که حداقل یکبار باید ببینید

جذاب است بدانید که در این فیلم خبری از ماجراهای اکشن و یا این که تعقیب و فرار و گریز ماشینها نیست. شخصیتهای دیدنی این انیمیشن از گزاره نکاتی میباشد که به هیچوجه نمیتوان از آن گذشت تا جایی که بازیگرانی مانند «جونا هیل»، «چنینگ تتوم»، «جیسون موموآ»، «کوبی اسمالدرز» و… اگرچه بخش اعظمی اعتقاد و باور دارند باتوجهبه اینکه بلک ادم در ارتفاع این تیزر یک دیالوگ نیز نداشته، نمی شود خیلی در مورد لحن فیلم مطمئن بود؛ چون راک خیلی فیلم بدون‌نور و جدی خاصی بازی نکرده و اکثر نقشها و فیلمهایی که از او دیدیم، نقشهایی پر از شوخی و صحنههای کمدی بوده هست و به همین منظور تا زمانه تکثیر یک تریلر خوبتر یا این که حتی خویش فیلم نمی‌شود در آیتم حال و هوای فیلم تماما مطمئن بود. ایدا ماجرا دختری است در ارتفاع نزاع جهانی دوم که یتیم شده میباشد و در صومعهای روستایی دانلود فیلم 9 song پهناور شده است. همین فیلم ما را به همپا ایدا به جادهها و لهستان آن گاه از پیکار جهانی دوم می‌برد که تجربهای تکرارنشدنی خواهد بود. «آلیتا: فرشته نبرد» از آن مدل لایواکشنهایی بود که از روز معرفیاش ما را راغب کرد که این فیلم را هرچه زودتر مشاهده نماییم و در زودترین دوران ممکن به تماشای همین لایواکشن دانلود فیلم j+e جذاب پرداختم. گویی خود ما کنار همین مهندس نشستهایم و در مهاجرت شبانهای پر تعلیق قرار داریم! ایدا، سیاه و سپید هست و از حیث بصری شما را مجذوب خویش خواهد کرد. البته طی دو الی سه سال اخیر این روایت دوچندان اکثر از قبل پررنگتر شده است. همین فیلم فمینیستی برجسته به نقش زنان در جامعه، صلح و دوستی بین آن ها و مورد قضیه اعتمادبهنفس میپردازد و به این ادله دوچندان فیلم تاریخسازی شده است. در این فیلم بازیگر معروفی مانند «کریستاف والتز» ایفای نقش کرده میباشد که به این فیلم رنگ و بوی جالبی دیتا میباشد و نقشآفرینیاش کنار موشن کپچر آلیتا، فراوان محبوب است. تلما و لوییز یک فیلم جادهای و آمریکایی فراوان مشهور هست که قهرمانان حیاتی آن، دو زن هستند. تمام فیلم که یک درام دارای هیجان و فراوان عاطفی می باشد و داخل یک خودرو میگذرد. همین فیلمساز لهستانی که فیلمهای انگلیسی معروفی در کارنامه خویش دارد، به زادگاه خود لهستان باز می شود و یک فیلم زیاد دراماتیک میسازد که جوایز بخش اعظمی دریافت میکند. کارگردان مطرح تایوانی، به این معنی که انگ لی را احتمال دارد با فیلم جذاب و زیبای Life of Pi بشناسید که در فستیوال اسکار سال انتشارش، تقریبا تمام جوایز ممکن را درو کرد که حقیقتا این مورد قضیه به دور از تعجب نبود؛ چرا که این فیلم یکی از از خارقالعادهترین اثرها ساخته شده در سال ۲۰۱۲ بود.