نگاهي به تاريخچه شنا در ايران و جهان

ضمن این که در این سن هنوز هماهنگی عضله ها و سیستم عصبی برقرار نشده و نوباوه نمی تواند تکنیک های شنا را یاد بگیرد. شنا محیطی بدون تحمل وزن را برای تمرین همین عضلات آماده میکند، فشار را از بر روی کل مفاصل بدن کاهش و دامنه حرکتی را ارتقاء میدهد. لحظهای قبل از شروع دوباره حرکت دستها و پاها مرحلهای میباشد که تن به طرف جلو پیش روی می‌نماید و در این زمانه کوتاه میباشد که نیز حرکت دست و هم حرکت پا متوقف خواهند بود. یکی از دیگر از مشکلات معمول زمان انجام شنای قورباغه این هست که در زمان عمل دم تن تا سینه از آب خارج میشود. به جهت همین عمل به استخر محله خویش بروید و مهم رعایت نکاتی که در اول همین مقاله به آن ها اشاره شد، گام به گام به یادگیری شنا بپردازید و از مزایای همین ورزش مهیج و سودمند استفاده کنید. آموزش شنا: یکی از از مهارت هایی که نیاز می باشد مطلقا کلیه ی افراد آن را کسب کنند، شنا نمودن است؛ چرا که شنا نمودن مهارتی لذت بخش می باشد که برای مراقبت امنیت خود و یا دیگران در مواقع اضطراری مطلقا می بایست آن را فرا گرفت. به عامل جذابیت آن، این شنا جزو شناهای پرطرفدار است اما به دلیل سختی حرکات، مستمند رعایت اصول ریتم و تکنیکهای خاصی است که به سادگی بوسیله افراد مبتدی قابل انجام نمی باشند و نیاز به تمرین بیشتری دارند. هرچه شکستگی زانو بخش اعظم باشد رانها بخش اعظم در آب فرو میروند و کف، مچ و پنجه پا به سمت بالا حرکت مینمایند و باسن در ذیل ترین نقطه خودش قرار میگیرد. به جهت شروع یادگیری شنای پروانه ابتدا می بایست از تخته شنا استعمال شود و اهمیت یادگیری حرکت دلفین نظیر پا به سراغ تدریس حرکت دست در شنای پروانه بروید. به جهت انجام این شنا بایستی نکاتی از گزاره حرکت دستها از طرفین به جلو، حرکات دلفین نظیر پا و بیرون آوردن سر از آب به جهت نفس گیری را رعایت کرد. شما میتوانید حیاتی شدت کم و حرکاتی منظم شنا کنید تا ماهیچه‌ها خود را به لطف تقویت کنید بدون اینکه هیچکدام از آسیبدیدگیهایتان دوباره بیدار شوند. کف پشت خویش را صاف نمایید و اساسی پا لگد بزنید. ولی می بایست این نکته را مد نظر داشت که محدودیتهای سنی و حرکتی در روند آموزش تأثیر گذار خواهد بود . پس از آموزش شنا کرال، پروانه و قورباغه نوبت به همین میباشد که تکنیکهای یاد گرفته شده را در فعالیت تمرین کنید. 4- خارج دادن نفس در تحت آب را تمرین حلقه شنا بادی بزرگسالان کنید.