هر سلول الکتروشیمیایی دارای دو الکترود است

اولی رقم الکترود ها از سمت راست می تواند عددی در بین ۰ تــا ۸ باشد و هر کدام از همین اعداد و ارقام مشخص و معلوم کننده یک مدل یگانه از فرآورده روپوش الکترود هستند. به عنوان مثال جوشکارها موقعیت خاصی را به جهت جوشکاری های پهناور نظیر اسکلت ساختمانی نسبت به جوشکاری لوله ها رعایت می کنند پس به این دلیل، همین مورد قضیه مهم و تفاوت شرایط را معین می نماید. فاز دوم مجتمع تولیدی شرکت کیـــــا الکــــترود شرق کلیدی هدف ایجاد انــــواع مفتولهای جوشکاری بــــا گاز محـــــافظ ( جوش CO2 ) اهمیت اعتنا به تاسیسات از قبل تولید شده و پتانسیل های موجود اجرا گردید و در نقطه نهایی سال 95 به بهره برداری رسیدو سبد تولیدی محصولات قابل عرضه شرکت تکمیل گشت. از طرفی، از یک سیستم خنک کننده نظیر آب بهره می گیرند. شمار ۴ و ۵ هم به جهت اسکلت فلزی ساختمان استعمال می شود. به این برهان نوک الکترودها را برای این که مرحله تماس کاهش باشد، حساس زاویه ۳۰ سکو می تراشند و هم برای دوری از تمرکز حرارت در نوک الکترود، آن را از مس یا این که آلیاژهای آن انتخاب می کنند. همین اسم به معنای کهربا میباشد که انتخاب چنین نامی اصلی این محصول را در جهان هستی به همگان نشان می دهد. دقت داشته باشید که جوشکاری هم به نوبه خویش وضعیت و قوانین مختلفی را داراست. بیشترین سهم به کار گیری از الکترود را، گونه های مصرفی آن دارا‌هستند که به جهت طریق جوشکاری فلز گاز خنثی (MIG) و جوشکاری قوسی فلز پوشش دار (SMAW) استعمال می شوند. به عنوان نمونه کلام ” E ” قبل از یک عدد چهار یا این که پنج رقمی نشان دهنده نوعی از الکترود است که در جوشکاری با طرز قوس الکتریکی به کار گیری می شود. ولی چنانچه جوشکاری اصلی نحوه گاز انجام شود از کلام ” E ” استفاده نمی شود، بلکه همین محصول مصرفی در نحوه فوق مهم نشانه ” آر جی ” الکترود استیل 304 نمره 3 به کارگیری می شود. الکترود جوشکاری یا این که سیم جوش مفتول فلزی یا این که گرافیتی هست که بدور تا بدور آن به وسیله ی پوششی به اسم فلاکس اشراف می شود و جریان الکتریسیته از ان عبور می کند. • همین گونه محصول با پوشش فلاکس اساسی میزان قلیل از هیدروژن می باشد که برای فولادهای لبریز کربن از آن به کارگیری می شود. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم پخش الکترود استیل لطفا از صفحه ما بخواهید.