پلت فرم SaaS برای لبنیات آقای Milkman با راه حل مدیریت توزیع به B2B گسترش می یابد

هدف این راه حل ایجاد انقلابی در عملیات زنجیره تامین است، نه محدود به صنایع لبنی، بلکه در صنایع غذایی، آشامیدنی و کشاورزی نیز گسترش می یابد. DMS برای از بین بردن اتلاف و ناکارآمدی های غیر ضروری با خودکارسازی تولید تقاضا، ردیابی سفارش و بهینه سازی انجام طراحی شده است.