ژنیکوماستی و درمان آن

این نقص‌ ناشی از افزایش غلظت هورمون های تن در طول بلوغ است. ژنیکوماستی یک بیماریِ تورم بافت سینه ناشی از خلل مرسوم غدد درونریز (عدم تعادل در استروژن و تستوسترون) در مردان است. طرز برش دادن: از این طرز ها زمانی استعمال می شود که بافت غدد سینه و یا این که پوست اضافی، نیاز به برداشته شدن داشته باشند. همچنین می توانید از مکمل های بر روی نیز به کار گیری کنید. مخلوط طرز های برش دادن و ترفند های لیپوساکشن: در بعضا موردها به جهت درمان ژنیکوماستی (بزرگ شدن سینه در مردان) ، نیاز به استفاده ی هم زمان از هر دو روش برش دادن و لیپوساکشن می باشد. به‌این خواسته می توان از تزریق وریدی آرام بخش ها و یا این که بیهوشی عمومی استعمال کرد. جراحی ژنیکوماستی در واقعیت جراحی ریز کردن سینه آقایان می باشد که می تواند حساس بی حسی موضعی یا تحت بیهوشی عمومی انجام شود ، البته به خواسته انجام همین جراحی ، بیهوشی آیتم مطلوب تری خواهد بود. جدا داروهایی که سبب ژنیکوماستی می شوند، تصحیح ایراد سیستمیک یا این که سیر طبیعی ژنیکوماستی فیزیولوژیک اکثر وقت ها منجر به رجوع و برگشت خودبخودی ژنیکوماستی می شود، هر تعدادی تصحیح مشکل راستا ای به ویژه چنانچه بیماری ارتفاع کشیده و فیبروز بافت پستان تولید شده باشد، مؤثر نیست. همین عمل شامل وارد نمودن یک کانول (یک لوله ی تیوب نظیر نازک) به بدن، از طریق بریدگی های ریز می باشد.سپس کانول را داخل بافت چربی به عقب و جلو حرکت می دهند تا چربی ها شل شده و قطع شوند، پس از آن به یاری ساکشن (مکش) چربی ها را خارج می کنند.تکنیک های لیپوساکشن متفاوتی ممکن است به جهت شما به کارگیری شوند که مناسب ترین آن ها قبل از عمل برگزیده خواهند شد. عمل جراحی ژنیکوماستی (بزرگی سینه در مردان) شامل پروسه ذیل می باشد: بی حسی : به جهت راحتی شما در ارتفاع فعالیت جراحی، از دارو های مخصوصی لتروزول و معالجه ژنیکوماستی استفاده می شود. همینطور در مواردی که نیاز به تغییر و تحول میزان ی هاله ی سینه و یا این که تغییر‌و تحول حالت نوک آن باشد، از برش دادن به کار گیری خواهد شد. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد راه معالجه ژنیکوماستی سوای جراحی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.