Anika Chebrolu کلاس هشتم برای کار در COVID-19 برنده 3M Young Scientist Challenge شد

Anika Chebrolu ، یک دانش آموز کلاس هشتم از Frisco در تگزاس ، برای کار خود با استفاده از روش درون سیلیسی برای کشف دارو برای پیدا کردن یک مولکول که می تواند به طور انتخابی متصل شود ، برنده مسابقه 3M Young Scientist Challenge ، که به عنوان “مسابقه برتر علوم دبیرستان ایالات متحده” شناخته می شود ، برنده شد. افزایش پروتئین ویروس SARS-CoV-2 در تلاش برای یافتن درمانی برای بیماری همه گیر ویروس کرونا.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>