LogisticsNow پلت فرم معیار نرخ حمل و نقل جاده ای را راه اندازی می کند

LogisticsNow ، یک پلت فرم اطلاعاتی ‘LoRRIBenchmark’ یک بستر معیار برای قراردادهای حمل و نقل جاده ای راه اندازی کرده است.

این سکو با تمرکز بر بار کامل کامیون (FTL) برای خطوط متوسط ​​و طولانی ساخته شده است.

در بیانیه ای آمده است: “این پلت فرم پس از مشاهده نیاز صنعت به معیار حمل و نقل متمرکز بر حمل و نقل کالا طراحی شده است ، که می تواند به ایجاد نتایج برنده برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات لجستیک (LSP) / حمل و نقل کمک کند.”

“معیار LoRRI” بخشی از “LoRRI” ، بستر اطلاعاتی بی طرف لجستیکی است که کشور را با 20،000 مسیر ، بیش از 80 نوع کامیون و بیش از 650 حمل و نقل متصل می کند و بیش از 10 هزار کرور هزین حمل بار دارد.