phonepe: Flipkart اعلام کرد اسپین آف PhonePe ، شرکت پرداخت دیجیتال 5.5 میلیارد دلار ارزش دارد – The Economic Times Video

phonepe: Flipkart اعلام کرد اسپین آف PhonePe ، شرکت پرداخت دیجیتال 5.5 میلیارد دلار ارزش دارد – The Economic Times Video | اکنون ET

Flipkart روز پنجشنبه در بازار تجارت الکترونیکی اعلام کرد که بخشی از پلتفرم پرداخت دیجیتال PhonePe برای کمک به دسترسی به سرمایه اختصاص یافته و بلند مدت برای تأمین هزینه های رشد خود طی سه تا چهار سال آینده ، از اسپین آف جزئی استفاده شده است. فلیپ کارت گفت که PhonePe با ارزش گذاری 5.5 میلیارد دلاری پس از پول 5.5 میلیارد دلار از سرمایه گذاران فعلی Flipkart به رهبری Walmart ، 700 میلیون دلار سرمایه اولیه جمع می کند.

65نماها