SoftBank Group: SoftBank Vision Fund زودهنگام سرمایه گذاری خواهد کرد. شرکت پشتیبان ، شرکت های SaaS: راجیف Misra

مدیر ارشد این شرکت به ET گفت ، صندوق بینایی SoftBank در مراحل اولیه سرمایه گذاری می کند و به بخشهایی مانند شرکت ، فناوری بهداشت و نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) در هند تقسیم می شود و از استراتژی قطع چک های بزرگتر دور می شود در شرکتهای اینترنتی مصرف کننده با رشد بالا و بسیار با ارزش. این صندوق در آستانه شروع پشتیبانی SaaS از MindTickle در مرحله تأمین مالی 80 تا 100 میلیون دلار قرار دارد ، اولین شرط بندی خود بر روی یک بستر سازمانی ، ارزیابی