Swiggy: کسب و کار تحویل غذا Swiggy از مارس 2023 به سوددهی تبدیل می شود: مدیر عامل Sriharsha Majety – The Economic Times Video

مدیر عامل شرکت و یکی از بنیانگذاران Sriharsha Majety روز پنجشنبه گفت: پلت فرم راحتی بر اساس تقاضا، کسب و کار تحویل غذا Swiggy به سودآوری تبدیل شده است، و آن را به یکی از معدود بازیگران جهانی در این بخش تبدیل کرده است که در کمتر از 9 سال از آغاز به کار به چنین موفقیتی دست یافته است. ماجتی در یک پست وبلاگی که در سفر هند به غذا خوردن در بیرون از خانه و تحویل غذا صعودی است، گفت: سویگی “در مورد پتانسیل رشد در دو دهه آینده بسیار خوش فکر است” و به رشد بیشتر در تحویل غذا ادامه خواهد داد.